Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

NPŽP - Národní plán životního prostředí

Národní plán životního prostředí podporuje projekty a aktivity zaměřené na ochranu a udržitelnost životního prostředí na území České republiky.

program je otevřen

Aktivity jsou zaměřeny na optimální a šetrné využití přírodních zdrojů, řešení negativních účinků lidského působení na okolní prostředí, zmenšování a adaptaci na následky klimatických změn a efektivní ochranu skrze vzdělávání v oblasti životního prostředí, výchovu a informování občanů České republiky.

Podporované oblasti lze rozdělit do prioritních kategorií:

 • Vodní zdroje.
 • Kvalita ovzduší.
 • Odpady, historické zátěže a environmentální rizika.
 • Přírodní prostředí a krajinná estetika.
 • Urbanistické životní prostředí.
 • Prevence environmentálních škod.
 • Inovační a demonstrační projekty.
 • Snížení energetické spotřeby.
 • Přípravné fáze projektů.
 • Na co lze čerpat:
 • Kdo může čerpat:
 • Kolik může projekt získat: 0 - 0 mil. Kč
 • Procent podpory: