Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Dotace až 70% na zařízení pro zpracování bioodpadů a následné zapravování kompostu na zemědělskou půdu.

Výzva má za cíl podpořit systém zpracování bioodpadů tím, že poskytne finanční podporu na vybavení pro zpracování těchto odpadů a následné využití vytvořeného kompostu v zemědělské půdě. Pro žadatele je připravena alokace až 1,6 mld. Kč z Národního programu Životní prostředí.