Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

Investice do zemědělských podniků

Podnikáte v zemědělství a chcete investovat do svého podniku?
Pak je tento program určen právě pro vás.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím.

 • Na co lze čerpat: Investice do zemědělských podniků
 • Kdo může čerpat: Skupina zemědělců nebo zemědělští podnikatelé všech velikostí
 • Kolik může projekt získat: 0 - 75 mil. Kč
 • Procent podpory: 60 %

Kdo může čerpat

 • zemědělský podnikatel
 • skupina zemědělců

Na co se dotace vztahuje

a) stavby a technologie v živočišné výrobě:

 • výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení
 • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku
 • pořízení technologií pro živočišnou výrobu

b) stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu:

 • výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce
 • pořízení technologie skladování obilovin a olejnin
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů, chmelnic, révy vinné včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu
 • výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků a dalších zahradnických a speciálních staveb (pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub a školky)

c) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku

d) nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

e) nákup nemovitosti 

Výše dotace

 • Podpora je poskytována formou dotace na výdaje ve výši až 90 mil. Kč.
 • Dotace je poskytována ve výši 40 - 70 %