Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Investice do nezemědělských činností

Podnikáte v zemědělství a chcete investovat do nezemědělské činnosti?
Pak je tento program určen právě pro vás.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Program je určen zemědělcům, kteří chtějí rozšířit své podnikání i do jiné oblasti než zemědělství.

 • Na co lze čerpat: Investice do nezemědělské činnosti
 • Kdo může čerpat: Zemědělci všech
  velikostí
 • Kolik může projekt získat: 0 - 90 mil. Kč
 • Procent podpory: 25 - 45 %

Kdo může čerpat

 • zemědělské podniky všech velikostí,
 • fyzické i právnické osoby.

Na co se dotace vztahuje

 • nákup nemovitosti (do 10 % výše dotace),
 • nová výstavba či rekonstrukce provozovny,
 • pořízení strojů a technologií,
 • nákup hardware i software,
 • pořízení základního nábytku a vybavení.

Základní podmínky

 • projekt musí být realizován mimo hlavní město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava,
 • žadatel vykazuje min. 30 % příjmu ze zemědělské prvovýroby,
 • dotace je určena pouze na počáteční investice za účelem založení nové či rozšíření stávající provozovny, ale také za účelem rozšíření výrobního sortimentu nebo zásadní změny výrobního postupu.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.