Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Program rozvoje venkova

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.

Dotace na rozvoj venkova mají přispět také k udržitelnosti přírodních zdrojů, posílení zaměstnanosti venkova a k vyváženému rozmachu venkovských oblastí.

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova mohou podávat zemědělci, potravináři, lesníci a obce, které mohou žádat o podporu na obnovu cest. Své dotační žádosti podávejte na Portálu farmáře eAGRI. PRV spravuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).

Podporované aktivity

 Zemědělské, lesnické a potravinářské subjekty mohou získat dotaci v rozmezí 25 – 100 %.

 • Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • Činnosti zemědělců
 • Agroturistika
 • Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • Poradenství a vzdělávací akce zaměřené na předávání znalostí a inovací v zemědělství a lesnictví
 • Zalesňování a obnova lesů
 • Technologie pro lesní hospodářství a provozovny zpracovávající dřevo
 • Hospodářský rozvoj venkovských oblastí a snižování chudoby
 • Účinné využívání přírodních zdrojů a energie z obnovitelných zdrojů
 • Pozemkové úpravy – budování cest a rekonstrukce zemědělských objektů
 • Omezování přírodních rizik
 • Ochrana přírody

Najděte nejlepší program pro Vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 2 programy