Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Dotace na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách za pomoci využití lokálních obnovitelných zdrojů.

program je otevřen příjem žádostí do 5/2021

Chtěli byste snížit spotřebu energie ve veřejných budovách pomocí lokálních obnovitelných zdrojů? Získejte finanční podporu v rámci tohoto dotačního programu až 50 mil. Kč na výstavbu budov či pořízení systémů regulace vytápění.

 • Na co lze čerpat: opatření ke snížení energetické náročnosti budov
 • Kdo může čerpat: obce, města, kraje, neziskové organizace a další
 • Kolik může projekt získat: 0 - 0 mil. Kč
 • Procent podpory: až 70%

Podporované aktivity

 • Zateplení obvodového pláště budovy,
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
 • instalace fotovoltaického systému,
 • instalace solárně-termických kolektorů,
 • výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu,
 • samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaických systémů.

Kdo může dotaci získat

 • Organizační složky státu
 • Státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce

Subjekty, pro které je výzva otevřena jen do 2. 3. 2021:

 • Kraje
  • Obce a města
  • Svazky obcí
  • Městské části hl. m. Prahy
  • Státní podniky
  • Veřejnoprávní instituce
  • Vysoké školy a školská zařízení
  • Nestátní neziskové organizace
  • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
  • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OPPIK

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.