Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Dotace na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách za pomoci využití lokálních obnovitelných zdrojů.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Chtěli byste snížit spotřebu energie ve veřejných budovách pomocí lokálních obnovitelných zdrojů? Získejte finanční podporu v rámci tohoto dotačního programu až 50 mil. Kč na výstavbu budov či pořízení systémů regulace vytápění.

 • Na co lze čerpat: opatření ke snížení energetické náročnosti budov
 • Kdo může čerpat: obce, města, kraje, neziskové organizace a další
 • Kolik může projekt získat: 0 - 0 mil. Kč
 • Procent podpory: až 70%

Podporované aktivity

 • Zateplení obvodového pláště budovy,
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
 • instalace fotovoltaického systému,
 • instalace solárně-termických kolektorů,
 • výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu,
 • samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaických systémů.

Kdo může dotaci získat

 • Organizační složky státu
 • Státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce

Subjekty, pro které je výzva otevřena jen do 2. 3. 2021:

 • Kraje
  • Obce a města
  • Svazky obcí
  • Městské části hl. m. Prahy
  • Státní podniky
  • Veřejnoprávní instituce
  • Vysoké školy a školská zařízení
  • Nestátní neziskové organizace
  • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
  • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OPPIK

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.