Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Prevence vzniku odpadů

Dotace jsou určeny všem zodpovědným podnikům, které šetří životní prostředí produkcí nižšího množství odpadů.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Dotační program Prevence vzniků odpadů pomáhá žadatelům o dotaci zafinancovat projekty zaměřené na předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů. Dotace umožní aplikovat nové technologie, které například sníží množství odpadů vznikajících ve výrobě.

 • Na co lze čerpat: Aktivity vedoucí
  k nižší produkci odpadů
 • Kdo může čerpat: Podniky, veřejné subjekty
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 50 mil. Kč
 • Procent podpory: až 85 %

Kdo může dotace získat

 • podniky všech velikostí, fyzické osoby podnikající,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • veřejné subjekty (školy, kraje, obce, svazky obcí, státní podniky, veřejnoprávní instituce),
 • příspěvkové organizace, výzkumné instituce, církve a spolky.

Na co se dotace vztahuje

 • nákup nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku,
 • pořízení domácích kompostérů,
 • předcházení vzniku oděvního a textilního odpadu,
 • modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • centra a systémy opětovného použití odpadů.

Základní podmínky

Cílem programu je podpora podniků a veřejných subjektů, které chtějí předcházet vzniku odpadů zaváděním nových technologií, modernizací provozů aj.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.