Prevence vzniku odpadů

Dotace jsou určeny všem zodpovědným podnikům, které šetří životní prostředí produkcí nižšího množství odpadů.

program se připravuje otevřen od 4/2020

Dotační program Prevence vzniků odpadů pomáhá žadatelům o dotaci zafinancovat projekty zaměřené na předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů. Dotace umožní aplikovat nové technologie, které například sníží množství odpadů vznikajících ve výrobě.

  • Na co lze čerpat: Aktivity vedoucí
    k nižší produkci odpadů
  • Kdo může čerpat: Podniky, veřejné subjekty
  • Kolik může projekt získat: 0,5 - 50 mil. Kč
  • Procent podpory: až 85 %

Kdo může dotace získat

  • podniky všech velikostí, fyzické osoby podnikající,
  • obchodní společnosti a družstva,
  • veřejné subjekty (školy, kraje, obce, svazky obcí, státní podniky, veřejnoprávní instituce),
  • příspěvkové organizace, výzkumné instituce, církve a spolky.

Na co se dotace vztahuje

  • nákup nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku,
  • pořízení domácích kompostérů,
  • předcházení vzniku oděvního a textilního odpadu,
  • modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů,
  • centra a systémy opětovného použití odpadů.

Základní podmínky

Cílem programu je podpora podniků a veřejných subjektů, které chtějí předcházet vzniku odpadů zaváděním nových technologií, modernizací provozů aj.

Splňujete požadavky žadatele?

  • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
  • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.