Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Odstranění ekologických zátěží

Máte-li na svém pozemku starou ekologickou zátěž, tento program vám pomůže s jejím odstraněním.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Dotační program Odstranění ekologických zátěží je určen podnikům a veřejným subjektům, které se potýkají se starou ekologickou zátěží, u které hrozí závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví.

 • Na co lze čerpat: Sanace a odstraňování kontaminace
 • Kdo může čerpat: Podniky, veřejné subjekty
 • Kolik může projekt získat: 1 - 200 mil. Kč
 • Procent podpory: až 85 %

Kdo může dotaci získat

 • podniky všech velikostí, fyzické osoby podnikající,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • veřejné subjekty (školy, kraje, obce, svazky obcí, státní podniky, veřejnoprávní instituce),
 • příspěvkové organizace, výzkumné instituce, církve a spolky.

Na co se dotace vztahuje

 • náklady na rozbory a analýzy,
 • vlastní sanační zásahy – stavební práce, které bezprostředně souvisí s odstraněním ekologické zátěže.

Základní podmínky a cíle programu

Cílem programu Odstranění a inventarizování ekologických zátěží je podpora žadatelů, kteří potřebují pomoci s odstraněním starých ekologických zátěží. Dotační program pomůže žadatelům s financováním inventarizace ekologických zátěží, náklady na rozbor, analýzami a následně i samotnými sanačními pracemi. Sanace těchto starých ekologických zátěží zamezí dalším škodám na životním prostředí a žadatelům umožní využít zasanovanou oblast či objekt k novému účelu, ať už pro potřeby veřejnosti nebo podnikatelskou činnost.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.