Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Domovní čistírny odpadních vod

Dotace až 240 tis. Kč pro obce na nákup, instalaci a zprovoznění zařízení DČOV (soustavy domovních čistíren odpadních vod).

program je uzavřen příjem žádostí skončil
  • Na co lze čerpat: Nákup, instalace a zprovoznění DČOV
  • Kdo může čerpat: Obce
  • Kolik může projekt získat: 0 - 0,2 mil. Kč
  • Procent podpory: až 80%

Na co se dotace vztahuje

Dotace podpoří realizaci soustav individuálních čistíren odpadních vod DČOV (do kapacity 50 EO) pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a pro budovy ve vlastnictví obce, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Kdo může dotace získat

Podpora je určená pro obce.

Základní podmínky

  • Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost pro dané řešené území.
  • Podporovány jsou pouze DČOV nesoucí označení CE .
  • Všechny podpořené DČOV musí splňovat stanovené minimální parametry.
  • Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci
    řešeného území.

Nevíte si rady s dalším postupem?

Zavolejte nám na 255 785 570 a bezplatně vám poradíme.