Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II)

Získejte dotaci až 6 mil. Kč na externí i interní vzdělávání vašich zaměstnanců.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Dotační projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců je součástí operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Je určen jako podpora vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.

 • Na co lze čerpat: vzdělávání zaměstnanců
 • Kdo může čerpat: malé, střední i velké podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 6 mil. Kč
 • Procent podpory: 85 - 100 %

Jaké jsou podmínky dotace

 • Zapojení zaměstnanců pracujících na HPP i DPČ,
 • podpora zaměstnanců pracujících mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může),
 • minimální rozsah vzdělávací aktivity: 40 hodin / účastníka,
 • podpořit lze nově i online vzdělávání (elektronická forma bude akceptována pro aktivity od 12. 3. 2020),
 • zaměření vzdělávací aktivity na další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání - zejména na zvýšení, prohlubování, obnovení, udržení nebo změnu stávající kvalifikace zaměstnanců (primárně tzv. hardskills),
 • maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení,
 • zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 10 osob,
 • je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti, pokud dodrží stanovená hygienická opatření (ochrana dýchacích cest, rozestupy).

Praktické využití projektu POVEZ II.

V rámci dotace v programu Podnikové vzdělávání zaměstnanců (OPZ) je možné čerpat na:

 • akreditované, neakreditované a odborné jazykové kurzy
 • obnovu a získání řidičských oprávnění skupiny C, D, E, T
 • programování a obsluhy CNC strojů
 • profesní průkazy
 • obsluhu vysokozdvižných vozíků
 • obnovu svářečského, strojnického, vazačského a jeřábnického oprávnění
 • IT gramotnost
 • kurzy z oblasti odborné IT
 • účetní, daňové, ekonomické kurzy
 • jakékoliv další technické dovednosti apod.

Výše dotace na vzdělávání

 • 0,5 - 6 milionů Kč na jeden rok
 • výše dotace se vypočítává z ceny kurzu i náhrady mzdy zaměstnanců, kteří se školení účastní

Kdo může žádat dotaci

O dotaci v projektu POVEZ II. mohou zažádat podniky, OSVČ a neziskové organizace bez rozdílu velikosti, oblasti podnikání či stáří. Cílovou skupinou jsou stávající i potenciální zaměstnanci.