Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II)

Získejte dotaci až 6 mil. Kč na externí i interní vzdělávání vašich zaměstnanců.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Dotační projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců je součástí operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Je určen jako podpora vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.

 • Na co lze čerpat: vzdělávání zaměstnanců
 • Kdo může čerpat: malé, střední i velké podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,1 - 6 mil. Kč
 • Procent podpory: 85 - 100 %

Jaké jsou podmínky dotace

 • zapojení zaměstnanců pracujících na HPP i DPČ
 • podpora zaměstnanců pracujících mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)
 • minimální rozsah vzdělávací aktivity: 40 hodin / účastníka
 • podpořit lze nově i online vzdělávání (elektronická forma bude akceptována pro aktivity od 12. 3. 2020)
 • zaměření vzdělávací aktivity na další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání - zejména na zvýšení, prohlubování, obnovení, udržení nebo změnu stávající kvalifikace zaměstnanců (primárně tzv. hardskills)
 • maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení,
 • zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 10 osob,
 • je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti, pokud dodrží stanovená hygienická opatření (ochrana dýchacích cest, rozestupy)

Kdo může žádat dotaci

O dotaci v projektu POVEZ II. mohou zažádat podniky, OSVČ a neziskové organizace bez rozdílu velikosti, oblasti podnikání či stáří. Cílovou skupinou jsou stávající i potenciální zaměstnanci.