Přehledný průvodce dotacemi pro vaši firmu

Zjistit více

Nízkouhlíkové technologie

Získejte až 40% dotaci na koupi elektromobilů a 45% dotaci na zpracování druhotných surovin.

program se připravuje otevřen od 2/2022

Dotační program Nízkouhlíkové technologie finančně podpoří podniky, které chtějí využít alternativní cesty k úspoře energie. 

 • Na co lze čerpat: Alternativní způsoby
  využití energie
 • Kdo může čerpat: Podniky všech velikostí
 • Kolik může projekt získat: 0,3 - 70 mil. Kč
 • Procent podpory: 20-80 %

Kdo může dotaci získat

 • podniky všech velikostí,
 • projekt musí být realizován mimo území hl. m. Praha.

Na co se dotace vztahuje

 • pořízení elektromobilů,
 • pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily (pouze pro vlastní potřebu podniků),
 • pořízení akumulace energie vč. obnovitelných zdrojů energie,
 • v případě projektu zaměřeného na zpracování druhotnch surovin pak na nákup strojů a zařízení, vybudování inženýrské sítě, na stavební náklady a projektovou dokumentaci.

Základní podmínky a cíle programu

Program Nízkouhlíkové technologie je určen firmám, které chtějí snížit své náklady a zároveň snížit negativní dopady svého podnikání na životní prostředí. S pomocí dotační podpory si mohou pořídit elektromobily a dobíjecí stanice, investovat v oblasti akumulace energií nebo zpracování druhotných surovin.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.