Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK je přímým nástupcem končícího OP PIK. V období 2021–2027 budou moci podniky čerpat dotace pro projekty se zaměřením na inovace, výzkum a vývoj, energetické úspory, obnovitelné zdroje nebo digitalizaci.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK je přímým nástupcem končícího OP PIK. V období 2021–2027 budou moci podniky čerpat dotace pro projekty se zaměřením na inovace, výzkum a vývoj, energetické úspory, obnovitelné zdroje nebo digitalizaci.

Jaké dotační programy budou k dispozici?

V současné době stále probíhají přípravy a jednání o finální podobě jednotlivých dotačních programů. Předpokládá se však, že finanční podpora z OP TAK poputuje do následujících oblastí:

 • podpora podnikového výzkumu a vývoje
 • nákup moderního ICT řešení a zavádění digitálních technologií v podnicích
 • nákup moderních výrobních i nevýrobních technologií
 • zavádění podnikových inovací
 • rekonstrukce podnikatelských nemovitostí
 • rozvoj průmyslu 4.0 
 • energetické úspory, nákup energeticky účinnějších a úspornějších technologií
 • získávání energie z obnovitelných zdrojů
 • rozvoj inteligentních energetických systémů a sítí pro provozovatele energetických soustav (Smart grids)
 • vybudování zelené infrastruktury a snižování znečištění
 • pořízení technologií a systémů pro optimalizaci spotřeby vody, eliminaci plýtvání vodou atp.
 • na systémy minimalizace odpadů a materiálové náročnosti výroby, na využívání druhotných surovin ve výrobě
 • na rozšiřování a budování sítí vysokorychlostního internetu

První dotace pro firmy by měly být z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost rozdělovány od 1. poloviny roku 2022.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? 

Přihlaste se níže k odběru newsletteru.

Najděte nejlepší program pro Vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 18 programů
 • Potenciál

  Díky podpoře z programu Potenciál zlepšíte a vybavíte zázemí pro váš podnikový výzkum a vývoj.

 • Nemovitosti

  Program pro malé a střední podnikatele, kteří plánují rekonstrukce podnikatelských prostor.

 • Úspory energie - úvěry

  Ušetřete na provozních nákladech za energie prostřednictvím úvěru až 60 mil. Kč v kombinaci s dotační podporou,

 • Úspory energie

  Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.

 • Udržitelné hospodaření s vodou

  Získejte dotace na podporu úspory vody ve vaší firmy.

 • Virtuální podnik

  Nakupte hardware a software do firmy o více než polovinu levněji. Například servery, kancelářské počítače a software, bezpečnostní systémy, QR čtečky nebo cloudové služby a modemy.

 • ICT a SS - Digitální podnik

  Získejte dotaci na IT vybavení a digitalizaci podniku.

 • Oběhové hospodářství

  Až 60% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě.

 • Technologie 4.0

  Dotace na nákup nevýrobních, ale i výrobních strojů mohou získat malé a středí podniky v podporovaných regionech ČR.

 • Aplikace

  Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 125 milionů Kč pro podniky všech velikostí.

 • Inovace

  Získejte dotace z EU na pořízení nových výrobních strojů určených k zahájení výroby inovovaných produktů či odstartování nových výrobních procesů.

 • Služby infrastruktury

  V rámci této dotační výzvy mohou české podniky získat dotaci na odborné služby v oblasti výzkumu a vývoje, a také na rozšíření nebo výstavbu infrastruktury potřebné k provozu výzkumného nebo inovačního centra.

 • Marketing

  Získejte až 2,45 mil. Kč na podporu účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách.

 • Digitální podnik

  Investujte do moderních technologií a maximalizujte efektivitu ve vašem podniku. Získejte až 30 mil Kč z dotací na financování IT vybavení.

 • Obnovitelné zdroje energie

  Získejte dotaci až 80 % na obnovitelné zdroje energie.

 • Obnovitelné zdroje energií - vtláčení biometanu

  Získejte dotaci až 65 % na pořízení technologie pro výrobu alternativního přírodní zdroje energie.

 • Vysokorychlostní internet

  Dotace na projekty zlepšující pokrytí vysokorychlostním internetem v oblastech, které nejsou z tržního hlediska atraktivní.

 • Obnovitelné zdroje energií - malé vodní elektrárny

  Dotace na výstavbu nebo rekonstrukci malých vodních elektráren v Čechách.