Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Úspory energie v SZT

V rámci tohoto dotačního programu mohou podniky všech velikostí i veřejný sektor získat finanční podporu na výstavbu, modernizaci a propojování soustav zásobování tepelnou energií.

program je otevřen příjem žádostí do 6/2021
 • Na co lze čerpat: výdaje na stavbu a technologická zařízení, projektová dokumentace, inženýrská činnost
 • Kdo může čerpat: malé, střední a velké podniky i veřejný sektor
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 200 mil. Kč
 • Procent podpory: 40 - 50 %

Na co se dotace vztahuje

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií
 • instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV
 • instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn

Kdo může dotace získat

 • malé, střední a velké podniky
 • veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s  majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu
 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobutepelné energiea/nebo elektrické energiea licence na rozvod tepelné energie

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • realizace projektu (tj. vlastní rekonstrukce, nákup technologií apod.) musí být na území ČR mimo území hl. m. Prahy; vlastní sídlo může být v Praze
 • musíte prokázat, že objekt vlastníte, případně že máte dlouhodobou nájemní smlouvu a souhlas vlastníka s realizací opatření
 • jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) smí podat maximálně 8 žádostí o podporu
 • připravenost žadatele k realizaci (např. stavební povolení, systém ISO 50001)
 • dosažení trvalé úspory spotřeby energie