Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Výzva se v této souvislosti úzce zaměřuje především na podporu fotovoltaických systémů a akumulace energie.

 • Na co lze čerpat: Instalace fotovoltaických systémů
 • Kdo může čerpat: Podniky všech velikostí
 • Kolik může projekt získat: 0,3 - 100 mil. Kč
 • Procent podpory: 60 - 80 %

Kdo může dotaci získat

 • akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba
  odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby),

 • zpracovatelský průmysl, zemědělství, těžba a dobývání, výroby a rozvody energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, informační a komunikační činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa), vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další.

Na co se dotace vztahuje

 • instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní potřebu podniku.

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • poměrná doba ročního využití instalovaného výkonu pro lokální potřebu,
 • měrné investiční náklady na instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny,
 • bonifikace za poměr instalovaného výkonu OZE k využitelné kapacitě akumulace,
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu,
 • smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.