Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Technologie pro začínající podniky

Dotace na nákup strojů, hardware i software pro malé, začínající podniky.

program je otevřen příjem žádostí do 5/2020

Díky dotačnímu programu Technologie mohou začínající české podniky získat dotace na nákup nových výrobních i nevýrobních strojů a software. Dotační podpora je cílena na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků po celé České republice, mimo území hl. města Prahy.

 • Na co lze čerpat: Nákup technologií
 • Kdo může čerpat: Malé podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 1 mil. Kč
 • Procent podpory: až 45 %

Kdo může dotaci získat

 • malé, začínající podniky založené nejspíše mezi lety 2015 - 12/2018 (rozmezí bude ještě upřesněno, výzva se připravuje)

Kolik získáte

 • 450 tis. Kč až 1,5 mil. Kč
Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku:
 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů

Na co se dotace vztahuje

 • nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
 • výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW, programy, data, databáze v rámci projektu

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů / případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.