Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

Technologie pro začínající podniky

Dotace na nákup strojů, hardware i software pro malé, začínající podniky.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Díky dotačnímu programu Technologie mohou začínající české podniky získat dotace na nákup nových výrobních i nevýrobních strojů, technologického vybavení a software. Dotační podpora je cílena na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků po celé České republice, mimo území hl. města Prahy.

 • Na co lze čerpat: Nákup technologií
 • Kdo může čerpat: Malé podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 1 mil. Kč
 • Procent podpory: až 45 %

Kdo může dotaci získat

 • malé, začínající podniky, které vznikly v období 1/2015 - 12/2018 

Kolik získáte

 • 450 tis. Kč až 1,5 mil. Kč
Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku:
 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů

Na co se dotace vztahuje

 • hmotný majetek: Stroje, zařízení, provozní soubory a HW (např. CNC obráběcí centrum, profilovací linka, nářadí, 3D měřící stroje a tiskárny, scannery, datové rozvody, PC stanice, tiskárny, patch panely, regálové systémy)

 • nehmotný majetek: SW k nově pořizovaným PC, specifický SW nutný pro optimální fungování projektu, MS Office, CAD/CAM, ERP, licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how atd.)

Veškerý dotovaný majetek musí být dlouhodobý a nový (dříve neodepisovaný), pořízený od třetích stran za tržních podmínek.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů / případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.