Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Technologie

Dotace na nákup nevýrobních, ale i výrobních strojů mohou získat malé podniky v podporovaných regionech ČR

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Díky dotačnímu programu Technologie 4.0 mohou české podniky získat dotace na nákup nových výrobních strojů. Dotační podpora je cílena na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků po celé České republice, mimo území hl. města Prahy.

 • Na co lze čerpat: Nákup technologií
 • Kdo může čerpat: Malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,1 - 40 mil. Kč
 • Procent podpory: až 45 %

Kdo může dotaci získat

 • malé a střední podniky

Kolik získáte

 • 1 mil. Kč až 40 mil. Kč
Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku:
 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů

Na co se dotace vztahuje

 • nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
 • výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW, programy, data, databáze v rámci projektu

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU
 • máte minimálně tříletou historii
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů / případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.