Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Proof of Concept

Získejte finanční podporu na aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje před zavedením nového produktu na trh.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Dotační program na podporu aktivit směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

Podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje za účelem zavedení nového produktu/služby na trh. Druhou skupinou jsou projekty s cílem dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

 • Na co lze čerpat: transfer technologií a znalostí
 • Kdo může čerpat: malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,3 - 10 mil. Kč
 • Procent podpory: až 70 %

Kdo může dotaci získat

 • malé a střední podniky

Na co se dotace vztahuje

 • náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti
 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného
 • personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného
 • a nehmotného movitého majetku
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady a náklady na materiál
 • osobní náklady: mzdy a pojistné vývojových pracovníků, techniků a ostatního podpůrného
 • personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného
 • a nehmotného movitého majetku
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Splňujete požadavky žadatele?

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo Prahu
 • každý žadatel  je oprávněn předložit maximálně 2 projekty
Potřebujete se žádostí pomoci? Jsme tu pro Vás. Volejte bezplatně 255 785 570.