Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Potenciál

Podpora je určena na zkvalitnění a vybavení podnikového zázemí pro průmyslový výzkum a vývoj.

program je otevřen příjem žádostí do 8/2021

Dotační program podpoří podniky při pořiyování technologií pro výzkum a vývoj.

 • Na co lze čerpat: Nákup strojů a SW
  pro výzkum
 • Kdo může čerpat: malé, střední i velké podniky
 • Kolik může projekt získat: 2 - 100 mil. Kč
 • Procent podpory: 50 %

Kdo může dotace získat

 • výrobní podniky s min. dvouletou podnikatelskou historií,
 • projekt musí být realizován mimo území hl. města Praha (sídlo v Praze však firma mít může).

Na co se dotace vztahuje

 • nákup strojů a technologií,
 • nákup softwaru určeného pro výzkum a vývoj.

Základní podmínky

Cílem programu Potenciál je podpora takových podniků, které mají jasnou představu o budoucím vývoji svých produktů a jejich tržním uplatnění a za účelem tohoto výzkumu či vývoje potřebují pořídit nové technologie a vybavení. Program neumožňuje pořízení technologií určených pro sériovou výrobu a nově také nepodporuje nákup pozemků a budov.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.