Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

Obnovitelné zdroje energie

Získejte dotaci až 80 % na obnovitelné zdroje energie.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Pomocí programu Obnovitelné zdroje energie mohou české podniky získat dotace na vybudování obnovitelného zdroje energie. Dotace je možné získat na větrné nebo malé vodní elektrárny, projekty spojené s využitím energie biomasy atp.

 • Na co lze čerpat: obnovitelné zdroje energie
 • Kdo může čerpat: malé, střední i velké podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 400 mil. Kč
 • Procent podpory: 40 – 80 %

Kdo může dotaci získat

 • malé, střední i velké podniky, které se hodlají soustředit, nebo se již soustředí, na oblast výroby energie z OZE (obnovitelných zdrojů energie).

Na co se dotace vztahuje

 • výstavba větrných elektráren,
 • další aktivity (momentálně není možné na ně čerpat):
    1. výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren,
    2. instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn,
    3. výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a elektřiny z biomasy.

Základní podmínky a cíle programu  

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrickou distribuční síť. Podporována není výstavba a rekonstrukce solárních, větrných a geotermálních zdrojů či bioplynových stanic.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.