Vše o nadcházejících dotacích na sérii bezplatných webinářů

Chci na webinář

Nemovitosti - Pomoc po tornádu

Podpora až 35 mil. Kč z programu Nemovitosti na rekonstrukci budov po tornádu na jižní Moravě.

program je otevřen příjem žádostí do 12/2021

 

 • Na co lze čerpat: rekonstrukce objektů zasažených tornádem
 • Kdo může čerpat: malá a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 1 - 35 mil. Kč
 • Procent podpory: 35 - 45 %

Kdo může dotaci získat

 • O podporu mohou žádat všechny malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců) zasažené tornádem.

Na co se dotace vztahuje

 • Náklady související se škodou vzniklou v přímém důsledku přírodní pohromy, které ocení nezávislý odborník uznaný příslušným vnitrostátním orgánem nebo pojišťovnou.
 • Úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov.
 • Náklady související se stavbou (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu).

Základní podmínky

 • Objekty musí být zaregistrované v Národní databázi brownfield.
 • Každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. dvě aktivní žádosti o podporu).
 • Místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt.
 • Maximální výši způsobilých výdajů na 1 m3 obestavěného prostoru je 10 000,- Kč.

Potřebujete s žádostí pomoc?

Kontaktujte naše dotační specialisty a domluvte si bezplatnou konzultaci.