Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

ICT a SS - vývoj SW

Podniky v IT mohou získat dotaci až 45 % z nákladů na superhrubé mzdy programátorů a dalších specialistů v IT, sekundárně pak na nájem kanceláří a expertních služeb souvisejících s vývojem SW.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Dotační program je cílen na firmy, jež jsou zaměřené na tvorbu softwarů, aplikací a dalších ICT řešení. Dotace pomůže podnikům financovat IT odborníky, čímž zvýší konkurenceschopnost podpořených podniků a umožní vývoj nových softwarových produktů v prudce se rozvíjejícím a konkurenčním prostředí.

 • Na co lze čerpat: mzdy nových programátorů
 • Kdo může čerpat: malé, střední i velké podniky
 • Kolik může projekt získat: 1 - 50 mil. Kč
 • Procent podpory: 25 – 45 %

Kdo může dotaci získat

 • podniky všech velikostí působící v oblasti tvorby softwaru a realizující své projekty mimo území hl. města Prahy, přičemž sídlo firmy může být v Praze.

Na co se dotace vztahuje

 • superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců vyvíjejících software,
 • služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky),
 • nájem pozemků a budov (místo realizace projektu).

Základní podmínky a cíle programu

Program ICT a SS – vývoj softwaru je určen podnikům, které chtějí vytvářet nové produkty (např. informační systémy), zejména ty vysoce sofistikované, jež následně zavedou na trh. Program podnikům pomůže personálně a technicky podpořit vývoj těchto nových řešení, tvorbu digitálních služeb, aplikací a firmwaru, a to včetně související implementace.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.