Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

ICT a SS - datová centra

Cílem programu je podpořit budování datových center.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Program je určen podnikům, které chtějí vybudovat či modernizovat svá datová centra. Služby tohoto datového centra pak mohou být využívány samotným podnikem, jeho kapacita však může být pronajata i jiným subjektům.

 • Na co lze čerpat: Vybudování
  datového centra
 • Kdo může čerpat: Podniky všech velikostí
 • Kolik může projekt získat: 1 - 150 mil. Kč
 • Procent podpory: 25 - 45 %

Kdo může dotaci získat

 • podniky všech velikostí provozující či zakládající datová centra,
 • projekt s realizací mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti může být v Praze).

Na co se dotace vztahuje

 • nákup potřebné technologie,
 • nákup budov a pozemků,
 • rekonstrukce nemovitosti,
 • nájem pozemků a budov.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.