Dotace 2020: Transformujte svůj byznys pro lepší budoucnost

To chci

ICT a SS - datová centra

Cílem programu je podpořit budování datových center.

program je otevřen příjem žádostí do 12/2020

Program je určen podnikům, které chtějí vybudovat či modernizovat svá datová centra. Služby tohoto datového centra pak mohou být využívány samotným podnikem, jeho kapacita však může být pronajata i jiným subjektům.

 • Na co lze čerpat: Vybudování
  datového centra
 • Kdo může čerpat: Podniky všech velikostí
 • Kolik může projekt získat: 1 - 150 mil. Kč
 • Procent podpory: 25 - 45 %

Kdo může dotaci získat

 • podniky všech velikostí provozující či zakládající datová centra,
 • projekt s realizací mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti může být v Praze).

Na co se dotace vztahuje

 • nákup potřebné technologie,
 • nákup budov a pozemků,
 • rekonstrukce nemovitosti,
 • nájem pozemků a budov.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.