Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

ICT a SS - centra sdílených služeb

Sjednoťte firemní procesy a získejte dotaci na mzdy svých zaměstnanců.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Tento program je vhodný pro dva typy podniků. Prvním jsou společnosti v majetkoprávním vztahu s jinými společnostmi, typicky tedy podniky v holdingové struktuře. Rozhodne-li se vlastník, že pro všechy své firmy centralizuje vnitropodnikové aktivity typu personální agenda, účetnictví, IT podpora apod., může na mzdy zaměstnanců tohoto centra získat dotaci z EU. Druhým typem žadatele je firma, která zajišťuje outsourcing těchto vnitrofiremních aktivit pro své klienty.

 • Na co lze čerpat: Superhrubé
  mzdy zaměstanců
 • Kdo může čerpat: Malé, střední
  i velké podniky
 • Kolik může projekt získat: 3 - 100 mil. Kč
 • Procent podpory: 25 - 45 %

Kdo může dotaci získat

 • podniky všech velikostí pokud plánují nabízet služby v rámci skupiny
 • podniky, které zajišťují outsourcing vnitrofiremních procesů (personální agenda, účetnictví, IT podpora, zákaznická podpora)

Na co se dotace vztahuje

 • superhrubé mzdy zaměstnanců
 • nákup technického vybavení
 • nákup softwaru a licencí
 • neinvestiční výdaje – externě nakupované služby

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů / případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Hlavní podmínkou vytvoření minimálního počtu pracovních míst a provedení tzv. minimální investice dle velikosti podniku (MP - 5/0,3mil., SP - 10/0,5 mil., VP - 20/1mil.). Program podporuje kompletní zřizovaní nových center sdílených služeb nebo rozvoj stávajících CSS, jejichž činnost nemá charakter primarní ekonomické aktivity společnosti.