Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Školící střediska

Podpora vybudování a vybavení vlastních podnikových školicích a vzdělávacích prostor.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Program je určen pro malé a střední podniky, které chtějí vybudovat zázemí pro vzdělávání svých zaměstnanců.

 • Na co lze čerpat: stavební práce a vybavení školicích středisek
 • Kdo může čerpat: Malé a střední
  podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 5 mil. Kč
 • Procent podpory: 50 %

Kdo může dotaci získat

 • malé a střední podniky mimo území hl. m. Praha.

Na co se dotace vztahuje

 • úprava nemovitostí - výstavba objektů a modernizace vzdělavacích prostor,
 • vybavení prostor a školicí pomůcky,
 • software a školicí programy, licence,
 • služby školitelů.

Základní podmínky a cíle programu

 • vytíženost střediska min 30 % dní v roce (min. 3 hodiny denně, zaplněno 50 % míst),
 • nadpoloviční většinu z proškolených osob musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví,
 • zkušenost žadatele se vzděláváním.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.