Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Nemovitosti

Program pro malé a střední podnikatele, kteří plánují rekonstrukce podnikatelských prostor v Karlovarském, Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji.

program je otevřen příjem žádostí do 3/2020

Program je určen pro ty podnikatele, kteří plánují rekonstrukci starých nemovitostí, tzv. brownfieldů na výrobní haly či jiné podnikatelské nemovitosti v Karlovarském, Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji. V rámci rekonstrukce je však možné změnit původní půdorys stavby či navýšit kapacitu užitné plochy.

 

 • Na co lze čerpat: Rekonstrukce brownfield
 • Kdo může čerpat: Malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 1 - 70 mil. Kč
 • Procent podpory: 35 - 45 %

Kdo může dotaci získat

Malé a střední podniky působící v oblasti:

 • zpracovatelského průmyslu,
 • zpracování odpadů.

Na co se dotace vztahuje

 • rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy,
 • projektová dokumentace,
 • příprava území (terénní úpravy, demolice...),
 • úpravy pozemků,
 • inženýrské sítě,
 • nákup technického zařízení budovy.

Základní podmínky a cíle programu

Program Nemovitosti podpoří pouze rekonstrukci starých nemovitostí. Dotace není poskytována na samotný nákup nemovitostí a taktéž není možné financovat výstavbu na zelené louce. Za určitých podmínek je možné financovat demolici brownfieldů a novostavbu, která jej nahradí.Program se zaměřuje výhradně na tzv. uhelné regiony, tedy Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.