Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

Country for the Future

Získejte dotaci až 25 mil. Kč v programu Country for the Future a snižte si náklady na zavedení inovací do své firmy.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Dotační program Country for the Future podpoří nákladů na zavedení inovací do firem. Cílem je podpora inovace produktu nebo inovace výrobního procesu ve firmách. V průběhu projektu je potřeba inovaci zavést do praxe. 

 • Na co lze čerpat: zavádění inovací do firmy
 • Kdo může čerpat: malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 1 - 25 mil. Kč
 • Procent podpory: až 50 %

Kdo může dotaci získat

 • malý nebo střední podnik
 • začínající podnik (podmínka dvou uzavřených účetních období zde nemusí být splněna)

Na co se dotace vztahuje

 • náklady na zpracování žádosti
 • náklady spojené s vlastními patenty

 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací, například 

  konzultace, pomoc a vzdělávání v oblasti transferu znalostí, poskytování kancelářských prostor, databází a knihoven, průzkum trhu, laboratorní služby, zkoušení a certifikace kvality za účelem vývoje efektivnějších výrobků, postupů nebo služeb
 • pořizovací cena ne/hmotného dlouhodobého majetku (pouze v režimu de minimis)

 • náklady na administraci (pouze v režimu de minimis)

 • osobní náklady (v režimu de minimis)

Základní podmínky 

 • výše ekonomických přínosů za 1.rok po ukončení projektu je závazná a v případě nenaplnění podléhá příslušné sankci
 • výsledek je v době ukončení realizace projektu zaveden do praxe

Zajímá vás více?

Pakliže již nějakou investici plánujete nebo máte nějaké otázky a chcete se poradit ohledně čerpání dotace, neváhejte se na nás obrátit. Domluvte si bezplatnou konzultaci s našimi dotačními specialisty na tel.: 255 785 570.