Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) poskytne v období 2014–2020 podnikatelům dotaci na výzkumné a vývojové aktivity, na nové výrobní stroje, rekonstrukce nemovitostí, mzdy zaměstnanců, informační technologie i na rozvoj malých a středních podniků.

OPPIK navazuje na svého předchůdce Operační program Podnikání a inovace (OPPI). Spravuje ho Agentura pro podporu podnikání a inovace (API), dříve CzechInvest. Ta spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohou české firmy získat dotace na rozvoj svého podnikání.

120 mld. korun pro podnikatele

OPPIK představuje dotace EU pro podnikatele, kteří si z tohoto programu v letech 2014 - 2020 rozdělí přibližně 120 mld. korun. Dotace pro firmy podpoří zejména malé a střední podnikatele, ale zkrátka nepřijdou ani velké koncerny. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je rozdělen do čtyř podporovaných oblastí, které jsou nazývány prioritními osami. Ty se dále dělí na 25 dotačních programů podpory.

Změny v OPPIK

O dotace na své podnikání mohou zájemci žádat prostřednictvím informačního systému MS2014+.
V OP PIK je zrušen příjem tzv. registračních neboli předběžných žádostí, kdy bylo třeba projekt jen stručně popsat. Projekty se budou podávat rovnou v plném znění, což znamená zpracovat projekt kompletně i s povinnými přílohami, které musí být součástí projektu. Takový proces trvá i několik měsíců. Znamená to, že s prací na projektu je nutné začít ještě před vyhlášením výzev. Je totiž pravděpodobné, že třeba již po 5 dnech bude příjem žádostí předčasně uzavřen, protože požadovaný počet projektů dosáhne stanoveného limitu v rámci prostředků vyčleněných pro tuto výzvu.

 

 

Najděte nejlepší program pro Vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 14 programů
 • Technologie pro začínající podniky

  Dotace na nákup strojů, hardware i software pro malé, začínající podniky.

 • ICT a SS - digitální podnik

  Získejte dotaci na IT vybavení a digitalizaci podniku.

 • Aplikace

  Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 100 milionů Kč.

 • ICT a SS - centra sdílených služeb

  Sjednoťte firemní procesy a získejte dotaci na mzdy svých zaměstnanců.

 • ICT a SS - datová centra

  Cílem programu je podpořit budování datových center.

 • ICT a SS - vývoj SW

  Podniky v IT mohou získat dotaci až 45 % z nákladů na superhrubé mzdy programátorů a dalších specialistů v IT, sekundárně pak na nájem kanceláří a expertních služeb souvisejících s vývojem SW.

 • Inovace

  Získejte dotace z EU na pořízení nových výrobních strojů určených k zahájení výroby inovovaných produktů či odstartování nových výrobních procesů.

 • Nemovitosti

  Program pro malé a střední podnikatele, kteří plánují rekonstrukce podnikatelských prostor.

 • Nízkouhlíkové technologie

  Získejte až 40% dotaci na koupi elektromobilů a 45% dotaci na zpracování druhotných surovin.

 • Obnovitelné zdroje energie

  Získejte dotaci až 80 % na obnovitelné zdroje energie.

 • Potenciál

  Podpora je určena na zkvalitnění a vybavení podnikového zázemí pro průmyslový výzkum a vývoj.

 • Vysokorychlostní internet

  Dotace na projekty zlepšující pokrytí vysokorychlostním internetem v oblastech, které nejsou z tržního hlediska atraktivní.

 • Školicí střediska

  Podpora vybudování a vybavení vlastních podnikových školicích a vzdělávacích prostor.

 • Úspory energie

  Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.