Vše o nadcházejících dotacích na sérii bezplatných webinářů

Chci na webinář

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) poskytnul v období 2014–2020 podnikatelům dotaci na výzkumné a vývojové aktivity, na nové výrobní stroje, rekonstrukce nemovitostí, mzdy zaměstnanců, informační technologie i na rozvoj malých a středních podniků.

OPPIK navvázal na svého předchůdce Operační program Podnikání a inovace (OPPI). Spravuje ho Agentura pro podporu podnikání a inovace (API), dříve CzechInvest. Ta spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohly české firmy získat dotace na rozvoj svého podnikání.

120 mld. korun pro podnikatele

Čeští podnikatelé si z tohoto programu v letech 2014 - 2020 rozdělili přibližně 120 mld. korun. Dotace podpořily zejména malé a střední firmy, ale zkrátka nepřišly ani velké koncerny. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je rozdělen do čtyř podporovaných oblastí, které jsou nazývány prioritními osami. Ty se dále dělí na 25 dotačních programů podpory.

2021: Program je u konce

S rokem 2020 skončil formálně i Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V první polovině roku 2021 budou ještě dobíhat poslední dotační programy a čeští podnikatelé tak budou mít opravdu poslední šanci na získání dotace z tohoto operačního programu. 

Novým nástupcem je Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, první dotace by se z něj měly rozdělovat v polovině roku 2021.

 

 

Najděte nejlepší program pro Vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 17 programů
 • Potenciál

  Díky podpoře z programu Potenciál zlepšíte a vybavíte zázemí pro váš podnikový výzkum a vývoj.

 • Proof of Concept

  Získejte finanční podporu na aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje před zavedením nového produktu na trh.

 • Úspory energie v SZT

  V rámci tohoto dotačního programu mohou podniky všech velikostí i veřejný sektor získat finanční podporu na výstavbu, modernizaci a propojování soustav zásobování tepelnou energií.

 • Úspory energie

  Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.

 • Nemovitosti - Pomoc po tornádu

  Podpora až 35 mil. Kč z programu Nemovitosti na rekonstrukci budov po tornádu na jižní Moravě.

 • ICT a SS - digitální podnik

  Získejte dotaci na IT vybavení a digitalizaci podniku.

 • Country for the Future

  Získejte dotaci až 25 mil. Kč v programu Country for the Future a snižte si náklady na zavedení inovací do své firmy.

 • Aplikace

  Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 100 milionů Kč.

 • ICT a SS - datová centra

  Cílem programu je podpořit budování datových center.

 • ICT a SS - vývoj SW

  Podniky v IT mohou získat dotaci až 45 % z nákladů na superhrubé mzdy programátorů a dalších specialistů v IT, sekundárně pak na nájem kanceláří a expertních služeb souvisejících s vývojem SW.

 • Inovace

  Získejte dotace z EU na pořízení nových výrobních strojů určených k zahájení výroby inovovaných produktů či odstartování nových výrobních procesů.

 • Nemovitosti

  Program pro malé a střední podnikatele, kteří plánují rekonstrukce podnikatelských prostor.

 • Nízkouhlíkové technologie

  Získejte až 40% dotaci na koupi elektromobilů a 45% dotaci na zpracování druhotných surovin.

 • Obnovitelné zdroje energie

  Získejte dotaci až 80 % na obnovitelné zdroje energie.

 • Vysokorychlostní internet

  Dotace na projekty zlepšující pokrytí vysokorychlostním internetem v oblastech, které nejsou z tržního hlediska atraktivní.