Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)

Fond pro spravedlivou transformaci poskytne uhelným regionům peníze na pořízení nových technologií pro zelenější energii a snižování emisí skleníkových plynů. Podpora bude také směřovat na revitalizaci oblastí zasažených těžbou uhlí anebo na rekvalifikaci pracovníků, kteří v důsledku transformace ztratí své zaměstnání.

program se připravuje otevřen od 7/2021
 • Na co lze čerpat: Snižování uhlíkových emisí a odklon od využívání uhlí
 • Kdo může čerpat: Subjekty z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje
 • Kolik může projekt získat: 0 - 0 mil. Kč
 • Procent podpory: Bude upřesněno

Na co se dotace vztahuje

 • diverzifikace regionálních ekonomik
 • výzkum, vývoj a inovace
  • digitalizace
  • zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků,
  • obnovitelné zdroje energie (OZE)
  • energetická účinnost
  • technologie a infrastruktura pro čistou energii, regenerace a dekontaminace průmyslu

Kdo může dotaci získat

O dotace budou moci žádat pouze subjekty z tzv. uhelných regionů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).

Zajímá vás více?

Zavolejte nám na +420 255 785 570 nebo napište a domluvte si bezplatný dotační pre-audit pro nové dotace.