Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil. Kč

Dotace na podporu sportovišť a sportovní infrastruktury v ČR. Získejte až 7 mil. Kč na výstavbu nebo rekonstrukci sportovních zařízení včetně zázemí.

program se připravuje otevřen od 7/2021
 • Na co lze čerpat: Vybudování, rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení včetně jejich zázemí
 • Kdo může čerpat: Kraje, města, obce, spolky a další
 • Kolik může projekt získat: 1 - 7 mil. Kč
 • Procent podpory: 70 %

Na co se dotace vztahuje

 • modernizace, rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí
 • výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí
 • pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení (může být samostatnou akcí nebo ve spojení s jinými aktivitami)

Kdo může dotace získat

 • kraje,
 • obec, městys, město, městské části, městské obvody, Praha a jeho městské části
 • dobrovolný svazek obcí
 • příspěvková organizace obce / kraje
 • školská právnická osoba
 • spolek, pobočný spolek
 • ústav
 • obchodní společnost, pokud je 100 % vlastněná obcí nebo krajem

Hlavní podmínky dotace

 • projekty mohou být realizované na celém území ČR
 • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek maximálně 20 % způsobilých výdajů
 • výdaje na části zázemí sportoviště, které nejsou přímo sportovním zařízením max. 20 % způsobilých výdajů akce
 • žadatel může podat maximálně 3 žádosti
 • jedna žádost na jedno sportoviště