Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více
MVČR

Bezpečnostní výzkum (SECTECH)

Získejte dotaci až 30 mil. Kč pro projekty experimentálního vývoje s cílem zvýšit bezpečnost státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků z experimentálního vývoje.

program je uzavřen příjem žádostí skončil
 • Na co lze čerpat: Osobní náklady, náklady na subdodávky, pořízení hm. i nehm. majetku, aj.
 • Kdo může čerpat: Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 0 - 30 mil. Kč
 • Procent podpory: až 70 % (pro výzkumné organizace až 100 %)

Základní informace

 • Program SECTECH si klade za hlavní cíle podporu vývoje, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů.
 • Příjem žádostí: 16. 3. - 3. 5. 2023.
 • Alokace soutěže 300 mil. Kč.

Na co lze podporu využít

Projekt musí splňovat minimálně jeden z níže uvedených dílčích cílů programu:

 • Efektivní intervence při incidentech velkého rozsahu včetně incidentů s přítomností chemických, biologických, radioaktivních a nukleárních  nebo nástražných výbušných systémů,
 • podpora vyšetřování incidentů,
 • vývoj v oblasti včasné výstrahy a situačního přehledu,
 • podpora prohlubování know-how uvnitř bezpečnostních sborů,
 • bezpečnost veřejného prostoru (školy, kulturní zařízení, atd.), civilního letectví a dopravních uzlů,
 • bezpečnost infrastruktur a environmentální bezpečnost.

Kdo může dotaci získat

 • Malé a střední podniky vč. začinajících podniků (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník),
 • výzkumné organizace (pouze jako další účastník).

Výše dotace

 • Maximální výše podpory se omezuje na 30 mil. Kč na 1 projekt (v souhrnu za všechny účastníky), výše způsobilých nákladů celkem se neomezuje.
 • Intenzita podpory na projekt nesmí přesáhnout 70 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky). Pro výzkumné organizace až 100 %.

Na co lze podporu využít

Zároveň musí projekt odpovídat jednomu z následujících oborů a směru:

 • Umělá inteligence;
 • Robotika;
 • Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT;
 • Pokročilé materiály;
 • Nanotechnologie;
 • Lasery, sensory a fotonika;
 • Přístrojová technika.

Jaké náklady lze podpořit

 • Osobní náklady - zahrnují náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a další zákonné povinnosti zaměstnavatele,
 • Náklady na subdodávky - náklady vzniklé v přímé souvislosti s výzkumnou činností při řešení projektu, tj. přenesení části výzkumné činnosti projektu na dodavatele. Dále je možné pořizovat poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek. Subdodávky mohou být pořizovány pouze od jiné výzkumné organizace,
 • ostatní přímé náklady - pořízení hmotného i nehmotného majetku, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví (náklady na patentového zástupce, patenty,...),
 • nepřímé náklady - administrativní náklady, nájemné, náklady na pomocný personál a infrastrukturu,..

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • Vyplatí se spolupráce se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže dostatečně detailně definovat přínosy i technické řešení projektu.
 • Kontaktujte nás na info@prehleddotaci.cz, rádi vám pomůžeme.