Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

The Country for the Future - Inovace do praxe

Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - The Country for the Future.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Aby byla vaše žádost úspěšná, bez inovace procesů se neobejdete.

 • Na co lze čerpat: provozní náklady, odpisy a další související s projektem
 • Kdo může čerpat: malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 1 - 20 mil. Kč
 • Procent podpory: až 50 %

Program Country for the Future

Základní informace

Dotace slouží k podpoře nákladů na zavedení inovací do firem, a cílí zejména na osobní náklady a provozní náklady, smluvní výzkum, patenty a dále také stroje a vybavení. Smyslem programu je podpora inovace produktu či výrazná inovace (výrobního) procesu ve firmách. V průběhu projektu je třeba inovaci zavést do praxe. 

Podporu mohou čerpat malé a střední podniky realizující projekty v rámci celé ČR včetně hl. m. Prahy.

Jaké jsou podporované aktivity

V rámci programu lze získat podporu na realizaci některé či více z těchto typů inovace:

 • inovaci produktu (inovovaný produkt musí být nový (nebo výrazně zlepšený) alespoň pro podnik a musí být uplatněn na trhu,
 • inovaci postupu, tedy procesu výroby či poskytování služby,
 • organizační inovaci, například pořízení nového IS do firmy.

Povinným výsledkem je inovace zavedená do praxe

Co musí projekt splňovat

 • Musí se jednat o významnou inovaci procesu nebo produktu (včetně SW) nebo organizační inovaci.
 • Musí se jednat o komerčně uplatnitelný projekt ihned po konci realizace, ale který bude zároveň generovat tržby nebo úspory dlouhodobě (tzn. nejedná se o např. o jednu aplikaci k prodeji pro konkrétního klienta) a měl by být ideálně zaměřený také na zahraniční trhy.

Na co lze žádat dotaci

 • Náklady spojené s vlastními patenty,
 • náklady na zpracování žádosti,
 • náklady na přípravu žádosti o dotaci a další podobné administrativní náklady,
 • náklady podpůrné služby v oblasti inovací, například:
  • konzultace, pomoc a vzdělávání v oblasti transferu znalostí, nabývání, ochrany a využívání nehmotného majetku a používání norem a právních předpisů, v nichž jsou tyto normy obsaženy
  • poskytování kancelářských prostor, databází a knihoven, průzkum trhu, laboratorní služby, označování, zkoušení a certifikace kvality za účelem vývoje efektivnějších výrobků, postupů nebo služeb
 • pořizovací cena ne/hmotného dlouhodobého majetku (pouze v režimu de minimis),
 • náklady na administraci (pouze v režimu de minimis),
 • osobní náklady.
 • náklady na odpisy nástrojů a vybavení,
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty,
 • provozní náklady,
 • režijní náklady ve výši 20%  z neinvestičních nákladů.

Jaká je výše dotace

 • Podpora je poskytována formou dotace ve výši do 20 mil. Kč na projekt,
 • dotace je poskytována jako 50% podíl ze způsobilých výdajů projektu.

Kdo může dotaci získat

 • Malý nebo střední podnik,
 • začínající podnik (podmínka dvou uzavřených účetních období zde nemusí být splněna),
 • každý subjekt smí podat maximálně jeden návrh projektu.

Hlavní podmínky

 • Výše ekonomických přínosů za 1. rok po ukončení projektu je závazná a v případě nenaplnění podléhá příslušné sankci,
 • výsledek je v době ukončení realizace projektu zaveden do praxe.

Vzorový projekt

 • Inovace platformy pro vývoj eshopů.
 • Inovace funkcí informačního systému nabízeného klientům.
 • Inovace jádra systému pro následný vývoj nových herních aplikací.
 • Přidání nových významných funkcí do stávajících aplikací spojené s inovací vnitřních postupů firmy pro efektivnější vývoj.

Proč spolupracovat s námi? 

 • Za 17 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 47 miliard Kč a pomůžeme i vám. Zajistíme vše od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně více než 90% úspěšnost. 
 • Moc rádi se staneme vaším partnerem. S žádostí o dotaci vám pomůžeme, protože v celém procesu jsme jako doma! Mezi naše klienty patří například Škoda, T-Mobile, ESET, Agel. Obzvlášť hrdí jsme na důvěru, kterou v nás vkládají malé rodinné firmy a na pomoc, kterou můžeme nabídnout veřejným organizacím. Na jméno klienta ovšem nehledíme a pracujeme vždy stejně tvrdě.  

Pokud potřebujete konzultovat váš projekt, napište na info@prehleddotaci.cz a probereme vaše možnosti získání dotace na konzultaci.