Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu – ENERG ETS

ENERG ETS podpoří projekty, které se zaměřují na zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v systému emisního obchodování (EU ETS).

program je uzavřen příjem žádostí skončil
 • Na co lze čerpat: modernizace nebo obměna zařízení a systémů
 • Kdo může čerpat: subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR
 • Kolik může projekt získat: 2,5 - 380 mil. Kč
 • Procent podpory: 30-80 %

Kdo může dotace získat

 • subjekty provozující zařízení v evropském systému emisního obchodování na území ČR a zapojily se do tzn. přeregistrační výzvy na začátku roku 2021

Na co se dotace vztahuje

 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod
 • energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení
 • realizace systému využívajících odpadní teplo
 • realizace vodíkových aplikací
 • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace)
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu

Splňujete základní požadavky?

 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu,
 • projekt musí být realizován na území České republiky
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
 • nelze žádat o opatření na zdrojích spalujících nebo spoluspalujících tuhá fosilní paliva
 • zdroj energie, na který je žádána podpora, musí být provozován plně v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Potřebujete pomoc se žádostí?

Rádi vám s projektem  pomůžeme a provedeme vás byrokraticky náročným procesem podávání žádosti. Ozvěte se nám na linku 255 785 570 a domluvíme se na termínu bezplatné konzultace.