Ušetřete na energiích, mzdách a dalších nákladech díky dotacím

Chci záznam webináře zdarma

Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

Program podpoří až 80% dotací projekty instalace nepalivových obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny, geotermální zdroje energie, větrné elektrárny, malé vodní elektrárny).

program se připravuje otevřen od 5/2022

V aktuálních dvou výzvách programu RES+ mohou podniky získat dotace na instalaci fotovoltaických elekráren do výkonu 1 MWp, i nad 1 MWp.

 • Na co lze čerpat: instalace nebo modernizace obnovitelných zdrojů energie
 • Kdo může čerpat: držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • Kolik může projekt získat: 0 - 0 mil. Kč
 • Procent podpory: 45-80 %

Kdo může dotace získat

 • právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • zapojili se do tzn. přeregistrační výzvy na začátku roku 2021

Na co se dotace vztahuje

 • fotovoltaické elektrárny (FVE)
 • geotermální zdroje energie (GTE)
 • větrné elektrárny (VTE)
 • malé vodní elektrárny (MVE)

Splňujete základní požadavky?

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu
 • instalovaný výkon MVE výrobny nesmí přesáhnout 10 MW
 • splnění požadavků dle vydaného posouzení vlivu na životní prostředí pro VTE
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu
 • projekt musí být realizován na území České republiky
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

Potřebujete pomoc se žádostí?

Rádi vám s projektem  pomůžeme a provedeme vás byrokraticky náročným procesem podávání žádosti. Ozvěte se nám na linku 255 785 570 a domluvíme se na termínu bezplatné konzultace.