Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

program je otevřen příjem žádostí do 2/2021

Z programu RES+ mohou čerpat dotaci projekty zaměřené na instalaci nepalivových obnovitelných zdrojů energie, ketré přispějí k naplnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů.

Podmínkou pro zájemce o podporu je předložení předběžných žádostí do 1. 2. 2021.

 • Na co lze čerpat: instalace nebo modernizace obnovitelných zdrojů energie
 • Kdo může čerpat: držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • Kolik může projekt získat: 0 - 0 mil. Kč
 • Procent podpory:

Kdo může dotace získat

 • právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Na co se dotace vztahuje

 • fotovoltaické elektrárny (FVE)
 • geotermální zdroje energie (GTE)
 • větrné elektrárny (VTE)
 • malé vodní elektrárny (MVE)

Splňujete základní požadavky?

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu
 • instalovaný výkon MVE výrobny nesmí přesáhnout 10 MW
 • splnění požadavků dle vydaného posouzení vlivu na životní prostředí pro VTE
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu
 • projekt musí být realizován na území České republiky
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
Potřebujete se žádostí pomoci? Jsme tu pro Vás. Volejte bezplatně 255 785 570.