Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

HEAT - Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

Program HEAT Modernizačního fondu nabídne finanční prostředky na modernizaci rozvodů tepelné energie nebo vyměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií i zařízení pro akumulaci tepelné energie.

program je uzavřen příjem žádostí skončil
 • Na co lze čerpat: modernizace a výstavba nových tepelných rozvodů, změna zdroje tepla
 • Kdo může čerpat: držitelé licencí na výrobu tepelné, elektrické energie a na rozvod tepelné energie
 • Kolik může projekt získat: 2 - 500 mil. Kč
 • Procent podpory: až 50 %

Základní informace

Podpora je primárně zaměřena na rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií, včetně výstavby nových přípojných větví k stávajícím soustavám.

Podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Kdo může žádat o dotaci

Příjemci podpory provozují nebo budou provozovat rozvod tepelné energie na základě licence na rozvod tepelné energie, podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů .

Forma a výše podpory

 • Výše dotace je pro všechny kategorie podniku 50 % z vynaložených nákladů (malý, střední i velký podnik).
 • Plánovaná alokace výzvy: 1 660 000 000 Kč

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • Žadatel bude muset zajistit do 3 let od zahájení realizace rozvodů tepla, aby projekt splňoval požadavky na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky.
 • Splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 15 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jisotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Na co lze žádat dotaci

 • Stavební práce,
 • dodávky a služby,
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru.

Potřebujete pomoc se žádostí?

Rádi vám s projektem  pomůžeme a provedeme vás byrokraticky náročným procesem podávání žádosti. Ozvěte se nám na linku 255 785 570 a domluvíme se na termínu bezplatné konzultace.