Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Fotovoltaické elektrárny do 5MW a nad 1MWp

Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 5 MWp, i výkon nad 1 MWp.

program je otevřen příjem žádostí do 10/2024

Dotační podpora na instalaci fotovolataických systémů na střechy či zem.

 • Na co lze čerpat: FVE panely, střídače, bateriové úložiště, elektrolyzér, odborný technický dozor
 • Kdo může čerpat: stávající či budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • Procent podpory: max. 50 %

V rámci dvou dotačních výzev pro podniky v programu RES+ (Modernizačního fondu) můžete získat dotace na instalaci fotovoltaických elektráren. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 5 MWp, i nad něj. Místo realizace projektů je celá Česká republika, včetně Prahy.

Základní informace

Dotační výzva: Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou - alokace 3 mld. Kč

 • Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Jedná se o instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.
 • Podporovány jsou systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.
 • Příjem žádostí od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024

Dotační výzva: Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp - alokace 4 mld. Kč

 • Podporovány jsou samostatné i sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Podporování jsou systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Podporování jsou systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.
 • Příjem žádostí od 15. 5. 2024 do 10. 9. 2024.

Kdo může žádat o dotaci

 • Právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny),
 • při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě.

Jaké jsou podporované aktivity

 • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS),
 • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE.

Na co lze žádat dotaci

 • FVE panely, střídače,
 • bateriové úložiště,
 • elektrolyzér,
 • odborný technický dozor.

Forma a výše podpory

 • Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu,
 • FVE do 1MWp na budovu s jedním předávacím místem nejsou podporovány,
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu,
 • projekt musí být realizován na území České republiky,
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích,
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Potřebujete pomoc se žádostí?

Rádi vám s projektem  pomůžeme a provedeme vás byrokraticky náročným procesem podávání žádosti. Ozvěte se nám na linku 255 785 570 a domluvíme se na termínu  konzultace.