Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

Komunitární programy

Dotace z komunitárních programů podpoří projekty mezinárodní spolupráce zaměřené na vymezené oblasti. Výsledky projektu musí být nové a jedinečné, a to v celoevropském měřítku.

Zapojit se do mezinárodních programů neznamená jen finanční podporu. Firmy zároveň získávají možnost rozvíjet svůj business, získat cenné know-how a navázat důležité kontakty se špičkami v oboru.

Mezinárodní spolupráce

Čerpat dotaci z mezinárodních programů mohou pouze týmy složené obvykle alespoň ze tří členů z různých evropských zemí. Spolupracují pak na projektech v oblastech výzkumu a vývoje se zaměřením na dopravu, energetiku, životní prostředí, informační a komunikační technologie nebo například problematiku zdraví.

Do mezinárodních projektových týmů se mohou zapojit podniky všech velikostí a výzkumné organizace i subjekty veřejného sektoru. Účastnit se mohou i podniky působící v Praze, které jsou obvykle z většiny dotačních programů vyřazeny.

Financování projektů v mezinárodních programech

Projekty mezinárodní spolupráce mohou získat dotační podporu na svůj projekt ve výši 50 – 100 %, výše se liší dle pravidel konkrétních programů. Většina financí je vyplácena před počátkem realizace projektu.

Komunitární programy jsou vždy alespoň z části financovány přímo z evropského rozpočtu a jejich administraci tak řeší Evropská komise. Důležitou podmínkou je, že výsledky projektů musí být nové, jedinečné a přínosné minimálně pro celou Evropu.

Evropské komunitární programy

 • Horizont 2020
 • Eurostars
 • Společné technologické iniciativy – Joint Technology Initiatives (JTI)
 • Central Europe 2020
 • COSME
 • LIFE+
 • Erasmus+
 • Kreativní Evropa
 • Zdraví pro růst
 • Práva a občanství
 • Spravedlivost

Splňujete požadavky žadatele?

 • Musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU.
 • Máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání.
 • Máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.