Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Cestovní ruch

Získejte dotační podporu až 60% na na výstavbu nebo rozšíření parkovišť, sociálních zařízení, turistických tras nebo naučných stezek.

program je otevřen příjem žádostí do 9/2024

V rámci dotačního programu Integrovaný regionální operační program (IROP)  byly zveřejněny 81. a 82. výzva, které se zaměřují na podporu veřejné infrastruktury cestovního ruchu.  

 • Na co lze čerpat: výstavbu či rozšíření parkovišť, sociálních zařízení, turistických tras nebo naučných stezek.
 • Kdo může čerpat:
 • Procent podpory: až 60 %

Základní informace k 81. výzvě 

 • Vyhlášení výzvy: 14. 3. 2024,
 • příjem žádostí: od 9. 4. 2024,
 • alokace: více než 560 mil. Kč, 
 • ukončení realizace: max. 31.12.2027. 

Základní informace k 82. výzvě 

 • Vyhlášení výzvy: 14. 3. 2024,
 • příjem žádostí: od 10. 4. 2024,
 • ukončení žádostí: 10. 9. 2024, 
 • alokace: více než 300 mil. Kč, 
 • ukončení realizace: max. 31.12.2027.

Na co lze žádat dotaci

Projekty musí být zaměřeny minimálně na dvě z těchto oblastí: 

 • Odpočívadla,
 • parkoviště,
 • sociální zařízení, 
 • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu,
 • turistické trasy a jejich značení,
 • naučné stezky, 
 • navigační systémy, 
 • turistická informační centra (není nutné zaměření na dvě oblasti).

 Míra podpory

 • Výše dotace se pohybuje v rozmezí 45 - 60 % podpory z celkových způsobilých výdajů projektu v závislosti na typu regionu.

 • Projekt lze realizovat pouze na území ČR vymezeném dle přípustného místa uvedeném ve výzvě.

Kdo může dotaci získat

 • Obce,
 • kraje,
 • státní podniky,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složka státu (OSS),
 • církve a církevní organizace,
 • příspěvkové organizace organizační složka státu (PO OSS),
 • nestátní nezisková organizace (NNO) činné v oblasti cestovního ruchu min. 2 roky. 

Hlavní podmínky 

 • Výzva je průběžná - úspěch vaší žádosti bude záviset jak na kvalitě projektu, tak i na rychlosti jeho podání.

 • Možné podpořit max. 1 projekt předložený jedním žadatelem (IČO).

 • Při podání žádosti je potřeba mít pravomocné stavební povolení nebo vydaný souhlas s ohlášeným stavebním řízením.

Zajímá vás více?

Máte-li nějaké otázky nebo již nějakou investici plánujete a chcete se poradit ohledně čerpání dotace, neváhejte se na nás obrátit a kontaktujte nás na info@prehledotaci.cz a domluvte si úvodní konzultaci s našimi dotačními specialisty.