Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

Dotace na vzdělání zaměstnanců

Hledáte dotační programy na podporu vzdělávání svých zaměstnanců? Zařiďte jim vzdělávací programy či vybudujte vlastní školicí středisko.

Vzdělávání zaměstnanců podporuje program Školicí střediska z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II)  a čerpat můžete i z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Dotace můžete získat na vzdělávací programy pro své zaměstnance, čerpat finance mohou podniky a OSVČ také na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnance za dobu jeho účasti na odborném rozvoji. 

Podporované oblasti
  • Vybavení školících center
  • Vzdělávací programy, licence a software
  • Náklady na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnance
  • Služby školitelů

Školicí střediska 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost můžete čerpat dotace z programu Školicí střediska. Dotace se vztahuje na vybavení školicího střediska a školicí pomůcky, software a školicí programy i licence, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti, a na služby školitelů. 

Partnerství znalostního transferu

Dotace v tomto programu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je určena podnikům a organizacím pro výzkum a šíření znalostí jako jsou orgány státní správy a samosprávy,organizace pro výzkum a neziskové organizace. Podmínkou úspěšného schválení žádosti o dotaci je spolupráce podniku s univerzitou či výzkumně vývojovou organizací. Jedná se o přenos konkrétního know-how do podnikové praxe. Dotace se vztahuje na osobní náklady pracovníků zapojených do realizace projektu. 

Projekt POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců)

Čerpat příspěvek mohou podniky a OSVČ na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnance za dobu jeho účasti na odborném rozvoji. Vzdělávání může být obecné i specifické. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Integrovaný regionální operační program (IROP) – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Řídicím orgánem tohoto programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem dotační podpory je vybavit zařízení pro vzdělávání (školy, školská zařízení a další zařízení, která se podílejí na realizaci vzdělávacích aktivit), zlepšit kvalitu formálního (předškolního, základního, středního a vyššího odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých, a to v souladu s požadavky trhu práce. 

S čím vám pomůžeme

Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a pomůžeme vám se zpracováním dotační žádosti.Podporu získáte u těchto programů

  • otevřený

    Komunitární programy

    Dotace z komunitárních programů podpoří projekty mezinárodní spolupráce zaměřené na vymezené oblasti. Výsledky projektu musí být nové a jedinečné, a to v celoevropském měřítku.