Dotace 2020: Transformujte svůj byznys pro lepší budoucnost

To chci

Dotace na výzkum a vývoj

Vyvíjíte a inovujete své výrobky či služby? Získejte dotaci na nákup strojů a zařízení, na mzdy vývojových pracovníků či na mezinárodní spolupráci.

Základním posláním EU fondů je podporovat inovační aktivity firem. Neustálý vývoj nových produktů a inovace těch stávajících je pro české společnosti jedinou cestou, jak uspět i v mezinárodní konkurenci.

V oblasti výzkumu a vývoje je možné z dotací podpořit jak náklady na mzdy výzkumných pracovníků, tak výdaje na vybudování a technologické vybavení výzkumných i vývojových pracovišť či firemních laboratoří. 

Podporované oblasti
 • Dotace na mzdy výzkumných pracovníků
 • Dotace na prototypy a průmyslové vzory
 • Dotace na vybudování technologického zázemí
 • Dotace na ochranu průmyslového vlastnictví

EU dotace na výzkum a vývoj mohou firmy získat především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Při zapojení do mezinárodních konsorcií mají české firmy možnost získat finanční podporu z mezinárodních programů (známých také jako komunitární programy), které jsou řízeny přímo z Bruselu.

Na národní úrovni pak výzkumné aktivity podporují dotace Technologické agentury České republiky (TAČR). Prostřednictvím programu TRIO pak rozděluje prostředky na podnikové inovace také Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Aplikace

Dotační program, ze kterého můžete získat finanční podporu pro tvorbu prototypů, užitných či průmyslových vzorů, poloprovozu, software či ověřených technologií.

Potenciál

Program poskytující dotace na vybudování a vybavení zázemí pro výzkum a vývoj.

Inovace 

Z tohoto programu, můžete získat dotaci například na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví i na pořízení licencí a patentů.

Spolupráce

Program podporující rozvoj klastrů, platforem a dalších typů kooperačních sítí.

Trio

Cílem programu Trio je podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

TAČR (Technologická agentura ČR)

Poskytuje dotace na experimentální vývoj a aplikovaný výzkum.

Mezinárodní programy

Díky mezinárodním programům získáte dotaci na jedinečné výzkumné projekty realizované v rámci mezinárodní spolupráce.


S čím vám pomůžeme

Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a zpracujeme dotační žádost.

 

Podporu získáte u těchto programů

 • otevřený

  Komunitární programy

  Dotace z komunitárních programů podpoří projekty mezinárodní spolupráce zaměřené na vymezené oblasti. Výsledky projektu musí být nové a jedinečné, a to v celoevropském měřítku.

 • připravuje se začátek 1. 9. 2020

  Aplikace

  Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 80 milionů Kč.

 • připravuje se začátek 1. 9. 2020

  Inovace

  Získejte dotace z EU na pořízení nových výrobních strojů určených k zahájení výroby inovovaných produktů či odstartování nových výrobních procesů.

 • připravuje se začátek 28. 8. 2020

  Potenciál

  Podpora je určena na zkvalitnění a vybavení podnikového zázemí pro průmyslový výzkum a vývoj.