Přehledný průvodce dotacemi pro vaši firmu

Zjistit více

Dotace na výzkum a vývoj

Vyvíjíte a inovujete své výrobky či služby? Získejte dotaci na nákup strojů a zařízení, na mzdy vývojových pracovníků či na mezinárodní spolupráci.

Základním posláním EU fondů je podporovat inovační aktivity firem. Neustálý vývoj nových produktů a inovace těch stávajících je pro české společnosti jedinou cestou, jak uspět i v mezinárodní konkurenci.

V oblasti výzkumu a vývoje je možné z dotací podpořit jak náklady na mzdy výzkumných pracovníků, tak výdaje na vybudování a technologické vybavení výzkumných i vývojových pracovišť či firemních laboratoří. 

Podporované oblasti
 • Dotace na mzdy výzkumných pracovníků
 • Dotace na prototypy a průmyslové vzory
 • Dotace na vybudování technologického zázemí
 • Dotace na ochranu průmyslového vlastnictví

EU dotace na výzkum a vývoj mohou firmy získat především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Při zapojení do mezinárodních konsorcií mají české firmy možnost získat finanční podporu z mezinárodních programů (známých také jako komunitární programy), které jsou řízeny přímo z Bruselu.

Na národní úrovni pak výzkumné aktivity podporují dotace Technologické agentury České republiky (TAČR). Prostřednictvím programu TRIO pak rozděluje prostředky na podnikové inovace také Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Aplikace

Dotační program, ze kterého můžete získat finanční podporu pro tvorbu prototypů, užitných či průmyslových vzorů, poloprovozu, software či ověřených technologií.

Potenciál

Program poskytující dotace na vybudování a vybavení zázemí pro výzkum a vývoj.

Inovace 

Z tohoto programu, můžete získat dotaci například na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví i na pořízení licencí a patentů.

Spolupráce

Program podporující rozvoj klastrů, platforem a dalších typů kooperačních sítí.

Trio

Cílem programu Trio je podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

TREND

Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

Doprava 2020+

Program doprava podporuje výzkumně-vývojová řešení, která přispívají ke zlepšení dopravy.

Mezinárodní programy

Díky mezinárodním programům získáte dotaci na jedinečné výzkumné projekty realizované v rámci mezinárodní spolupráce.


S čím vám pomůžeme

Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a zpracujeme dotační žádost.

 

Podporu získáte u těchto programů

 • otevřený

  REACT-EU

  V rámci REACT-EU bude možné čerpat dotace především v oblasti zdravotnictví. Podpořeny budou investice, které pomohou podpořit boj s Covid-19 a zotavení z krize v souvislosti touto pandemií.

 • otevřený

  Národní plán obnovy

  Národní plán obnovy je součástí strategie hospodářské obnovy EU. Peníze z tohoto fondu mají za cíl podpořit investice a nastartovat oživení hospodářství a firem zasažených dopady pandemie koronaviru.

 • připravuje se začátek 1. 5. 2022

  Potenciál

  Díky podpoře z programu Potenciál zlepšíte a vybavíte zázemí pro váš podnikový výzkum a vývoj.

 • připravuje se začátek 1. 2. 2022

  Program TREND

  Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

 • připravuje se začátek 1. 4. 2022

  Program Doprava 2020+

  Program doprava podporuje výzkumně-vývojová řešení, která přispívají ke zlepšení dopravy.

 • připravuje se začátek 1. 5. 2022

  Aplikace

  Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 100 milionů Kč.

 • připravuje se začátek 15. 2. 2022

  Program THÉTA

  Dotace až 80 % na výzkum a vývoj, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v praxi v oblastech energetiky.

 • připravuje se začátek 1. 6. 2022

  Program Prostředí pro život

  Dotace až 30 mil. Kč na podporu průmyslového výzkumu a experimentální vývoj v oblasti životního prostředí.

 • připravuje se začátek 1. 5. 2022

  Inovace

  Získejte dotace z EU na pořízení nových výrobních strojů určených k zahájení výroby inovovaných produktů či odstartování nových výrobních procesů.