Nechcete studovat všechny dotační možnosti? Přijďte na seminář zdarma. Vše podstatné v jednom dopoledni.

Chci přijít

Dotace na stroje a technologie

Zjistěte, jaké programy podpoří nákup nových výrobních i nevýrobních strojů a zařízení do vašeho podniku.

Strukturální fondy vám pomůžou s rozvojem firmy. Pořídíte si modernější a výkonnější technologie, snížíte náklady na výrobu, a tím zvýšíte svou konkurenceschopnost.

Z fondů EU si můžete pořídit nové stroje pro výrobu či zefektivnění provozu, nové technologie, vybavení výzkumných center nebo vzdělávacích středisek. Z dotací EU si můžete nakoupit i hardware, software, patenty a licence.

Podporované oblasti
 • Dotace na nové stroje a vybavení
 • Dotace na hardware a software
 • Podpora nákupu know-how
 • Opatření patentů a licencí

Dotace na nákup strojů

Dotace na nákup strojů lze získat zejména z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Ten je stěžejním programem, z něhož můžete žádat o dotace na stroje. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nabízí hned osm programů, ze kterých mohou české firmy získat dotace na stroje a technologie. Dalšími takovými programy  jsou Operační program Životní prostředí, Program rozvoje venkova a Integrovaný regionální operační program.

Inovace

Z tohoto programu můžete čerpat dotace na nové stroje pro zavádění inovativních procesů či výrobků.

Potenciál

Dotační program, z něhož získáte dotace na stroje a technologie pro firemní výzkum a vývoj.

Technologie 

Program, ze kterého malé a střední podniky mohou získat dotaci na nákup výrobních strojů. 

Úspory energie 

Dotační program, ze kterého můžete čerpat dotaci na  technologie, které povedou ke snížení energetické náročnosti provozu.

Nízkouhlíkové technologie 

Dotační program pro podniky, které chtějí záíkat dotaci na rozvoj a využívání nízkouhlíkových technologií.

Školicí střediska 

Dotační program, ze kterého získáte dotaci například na vybavení vzdělávacích center.

Služby infrastruktury 

Program, ze kterého získáte významnou finanční podporu na stroje pro vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory.

Úspory energie v SZT 

Program, kteří finančně podpoří nákup zařízení kombinující výrobu tepla a elektřiny.

Operační program Životní prostředí 

Z tohoto programu získáte dotaci na nové technologie sloužící ke zlepšení kvality vod, snížení znečištění ovzduší, nakládání s odpady a pečující o přírodu a krajinu.

Program rozvoje venkova 

Program, ze kterého získáte dotaci na nákup strojů pro zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Integrovaný regionální operační program 

Dotační program, který umožňuje získání dotace na nákup technologií pro vytvoření nebo rozšíření sociálního podniku.


S čím vám pomůžeme

Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a zpracujeme dotační žádost.

 

Podporu získáte u těchto programů

 • otevřený do 29. 10. 2019

  Investice do nezemědělských činností

  Podnikáte v zemědělství a chcete investovat do nezemědělské činnosti? Pak je tento program určen právě pro vás.

 • otevřený do 30. 12. 2019

  Inovace

  Získejte dotace z EU na pořízení nových výrobních strojů určených k zahájení výroby inovovaných produktů či odstartování nových výrobních procesů.

 • otevřený do 31. 3. 2020

  Obnovitelné zdroje energie

  Získejte dotaci až 80 % na obnovitelné zdroje energie.

 • otevřený do 16. 12. 2019

  Potenciál

  Podpora je určena na zkvalitnění a vybavení podnikového zázemí pro průmyslový výzkum a vývoj.

 • otevřený do 16. 12. 2019

  Technologie 4.0

  Dotace na nákup nevýrobních, ale i výrobních strojů mohou získat malé podniky v podporovaných regionech ČR

 • otevřený do 30. 4. 2020

  Úspory energie

  Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.

 • otevřený

  PRV

  Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.

 • připravuje se začátek 18. 10. 2019

  Technologie pro začínající podniky

  Dotace na nákup strojů, hardware i software pro malé, začínající podniky.

 • připravuje se začátek 1. 10. 2019

  Nízkouhlíkové technologie

  Získejte až 75% dotaci na koupi elektromobilů a 45% dotaci na zpracování druhotných surovin.