Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

Dotace na stroje a technologie

Zjistěte, jaké programy podpoří nákup nových výrobních i nevýrobních strojů a zařízení do vašeho podniku.

Strukturální fondy vám pomůžou s rozvojem firmy. Pořídíte si modernější a výkonnější technologie, snížíte náklady na výrobu, a tím zvýšíte svou konkurenceschopnost.

Z fondů EU si můžete pořídit nové stroje pro výrobu či zefektivnění provozu, nové technologie, vybavení výzkumných center nebo vzdělávacích středisek. Z dotací EU si můžete nakoupit i hardware, software, patenty a licence.

Podporované oblasti
 • Dotace na nové stroje a vybavení
 • Dotace na hardware a software
 • Podpora nákupu know-how
 • Opatření patentů a licencí

Dotace na nákup strojů

Dotace na nákup strojů lze získat zejména z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Ten je stěžejním programem, z něhož můžete žádat o dotace na stroje. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nabízí hned osm programů, ze kterých mohou české firmy získat dotace na stroje a technologie. Dalšími takovými programy  jsou Operační program Životní prostředí, Program rozvoje venkova a Integrovaný regionální operační program.

Inovace

Z tohoto programu můžete čerpat dotace na nové stroje pro zavádění inovativních procesů či výrobků.

Potenciál

Dotační program, z něhož získáte dotace na stroje a technologie pro firemní výzkum a vývoj.

Technologie 

Program, ze kterého malé a střední podniky mohou získat dotaci na nákup výrobních strojů. 

Úspory energie 

Dotační program, ze kterého můžete čerpat dotaci na  technologie, které povedou ke snížení energetické náročnosti provozu.

Nízkouhlíkové technologie 

Dotační program pro podniky, které chtějí záíkat dotaci na rozvoj a využívání nízkouhlíkových technologií.

Školicí střediska 

Dotační program, ze kterého získáte dotaci například na vybavení vzdělávacích center.

Služby infrastruktury 

Program, ze kterého získáte významnou finanční podporu na stroje pro vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory.

Úspory energie v SZT 

Program, kteří finančně podpoří nákup zařízení kombinující výrobu tepla a elektřiny.

Operační program Životní prostředí 

Z tohoto programu získáte dotaci na nové technologie sloužící ke zlepšení kvality vod, snížení znečištění ovzduší, nakládání s odpady a pečující o přírodu a krajinu.

Program rozvoje venkova 

Program, ze kterého získáte dotaci na nákup strojů pro zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Integrovaný regionální operační program 

Dotační program, který umožňuje získání dotace na nákup technologií pro vytvoření nebo rozšíření sociálního podniku.


S čím vám pomůžeme

Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a zpracujeme dotační žádost.

 

Podporu získáte u těchto programů

 • otevřený

  Úspory energie v SZT

  V rámci tohoto dotačního programu mohou podniky všech velikostí i veřejný sektor získat finanční podporu na výstavbu, modernizaci a propojování soustav zásobování tepelnou energií.

 • otevřený do 30. 6. 2021

  Úspory energie

  Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.

 • otevřený

  REACT-EU

  V rámci REACT-EU bude možné čerpat dotace především v oblasti zdravotnictví. Podpořeny budou investice, které pomohou podpořit boj s Covid-19 a zotavení z krize v souvislosti touto pandemií.

 • otevřený do 26. 4. 2021

  Vysokorychlostní internet

  Dotace na projekty zlepšující pokrytí vysokorychlostním internetem v oblastech, které nejsou z tržního hlediska atraktivní.

 • připravuje se začátek 1. 7. 2021

  Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

  Nástroj na podporu oživení a odolnosti je součástí strategie hospodářské obnovy EU. Peníze z tohoto fondu mají za cíl podpořit investice a nastartovat oživení hospodářství a firem zasažených dopady pandemie koronaviru.

 • připravuje se začátek 1. 7. 2021

  Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)

  Fond pro spravedlivou transformaci poskytne uhelným regionům peníze na pořízení nových technologií pro zelenější energii a snižování emisí skleníkových plynů. Podpora bude také směřovat na revitalizaci oblastí zasažených těžbou uhlí anebo na rekvalifikaci pracovníků, kteří v důsledku transformace ztratí své zaměstnání.

 • připravuje se začátek 28. 5. 2021

  ICT a SS - digitální podnik

  Získejte dotaci na IT vybavení a digitalizaci podniku.

 • připravuje se začátek 28. 5. 2021

  Inovace

  Získejte dotace z EU na pořízení nových výrobních strojů určených k zahájení výroby inovovaných produktů či odstartování nových výrobních procesů.

 • připravuje se začátek 27. 5. 2021

  Potenciál

  Podpora je určena na zkvalitnění a vybavení podnikového zázemí pro průmyslový výzkum a vývoj.