Přehledný průvodce dotacemi pro vaši firmu

Zjistit více

Dotace na stroje a technologie

Zjistěte, jaké programy podpoří nákup nových výrobních i nevýrobních strojů a zařízení do vašeho podniku.

Strukturální fondy vám pomůžou s rozvojem firmy. Pořídíte si modernější a výkonnější technologie, snížíte náklady na výrobu, a tím zvýšíte svou konkurenceschopnost.

Z fondů EU si můžete pořídit nové stroje pro výrobu či zefektivnění provozu, nové technologie, vybavení výzkumných center nebo vzdělávacích středisek. Z dotací EU si můžete nakoupit i hardware, software, patenty a licence.

Podporované oblasti
 • Dotace na nové stroje a vybavení
 • Dotace na hardware a software
 • Podpora nákupu know-how
 • Opatření patentů a licencí

Dotace na nákup strojů

Dotace na nákup strojů lze získat zejména z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Ten je stěžejním programem, z něhož můžete žádat o dotace na stroje. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nabízí hned osm programů, ze kterých mohou české firmy získat dotace na stroje a technologie. Dalšími takovými programy  jsou Operační program Životní prostředí, Program rozvoje venkova a Integrovaný regionální operační program.

Inovace

Z tohoto programu můžete čerpat dotace na nové stroje pro zavádění inovativních procesů či výrobků.

Potenciál

Dotační program, z něhož získáte dotace na stroje a technologie pro firemní výzkum a vývoj.

Technologie 

Program, ze kterého malé a střední podniky mohou získat dotaci na nákup výrobních strojů. 

Úspory energie 

Dotační program, ze kterého můžete čerpat dotaci na  technologie, které povedou ke snížení energetické náročnosti provozu.

Nízkouhlíkové technologie 

Dotační program pro podniky, které chtějí záíkat dotaci na rozvoj a využívání nízkouhlíkových technologií.

Školicí střediska 

Dotační program, ze kterého získáte dotaci například na vybavení vzdělávacích center.

Služby infrastruktury 

Program, ze kterého získáte významnou finanční podporu na stroje pro vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory.

Úspory energie v SZT 

Program, kteří finančně podpoří nákup zařízení kombinující výrobu tepla a elektřiny.

Operační program Životní prostředí 

Z tohoto programu získáte dotaci na nové technologie sloužící ke zlepšení kvality vod, snížení znečištění ovzduší, nakládání s odpady a pečující o přírodu a krajinu.

Program rozvoje venkova 

Program, ze kterého získáte dotaci na nákup strojů pro zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Integrovaný regionální operační program 

Dotační program, který umožňuje získání dotace na nákup technologií pro vytvoření nebo rozšíření sociálního podniku.


S čím vám pomůžeme

Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a zpracujeme dotační žádost.

 

Podporu získáte u těchto programů

 • otevřený

  OP Spravedlivá transformace

  Operační program Spravedlivá transformace poskytne uhelným regionům peníze na pořízení nových technologií pro zelenější energii a snižování emisí skleníkových plynů.

 • otevřený do 14. 1. 2022

  Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT

  Program HEAT Modernizačního fondu nabídne finanční prostředky na modernizaci rozvodů tepelné energie nebo vyměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií i zařízení pro akumulaci tepelné energie.

 • otevřený do 15. 11. 2021

  Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

  Program podpoří až 80% dotací projekty instalace nepalivových obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny, geotermální zdroje energie, větrné elektrárny, malé vodní elektrárny).

 • otevřený

  Úspora vody v podnicích

  Získejte dotace z Národního plánu podpory na podporu recyklace vody ve vaší firmy.

 • otevřený

  Cirkulární řešení v podnicích

  Získejte dotace z Národního plánu obnovy, které podpoří recyklaci druhotných surovin ve firmách.

 • otevřený

  Národní plán obnovy

  Národní plán obnovy je součástí strategie hospodářské obnovy EU. Peníze z tohoto fondu mají za cíl podpořit investice a nastartovat oživení hospodářství a firem zasažených dopady pandemie koronaviru.

 • otevřený

  REACT-EU

  V rámci REACT-EU bude možné čerpat dotace především v oblasti zdravotnictví. Podpořeny budou investice, které pomohou podpořit boj s Covid-19 a zotavení z krize v souvislosti touto pandemií.

 • připravuje se začátek 1. 5. 2022

  Potenciál

  Díky podpoře z programu Potenciál zlepšíte a vybavíte zázemí pro váš podnikový výzkum a vývoj.

 • připravuje se začátek 1. 5. 2022

  Úspory energie

  Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.

 • připravuje se začátek 1. 11. 2021

  Digitální vysokokapacitní sítě

  Jste poskytovatel internetu? Získejte dotace z Národního plánu obnovy na vybudování vysokokapacitního připojení a rozvoje sítí 5G.

 • připravuje se začátek 1. 5. 2022

  ICT a SS - Digitální podnik

  Získejte dotaci na IT vybavení a digitalizaci podniku.

 • připravuje se začátek 1. 2. 2022

  Country for the Future

  Získejte dotaci až 25 mil. Kč v programu Country for the Future a snižte si náklady na zavedení inovací do své firmy.

 • připravuje se začátek 1. 5. 2022

  Inovace

  Získejte dotace z EU na pořízení nových výrobních strojů určených k zahájení výroby inovovaných produktů či odstartování nových výrobních procesů.

 • připravuje se začátek 1. 2. 2022

  Nízkouhlíkové technologie

  Získejte až 40% dotaci na koupi elektromobilů a 45% dotaci na zpracování druhotných surovin.

 • připravuje se začátek 1. 5. 2022

  Obnovitelné zdroje energie

  Získejte dotaci až 80 % na obnovitelné zdroje energie.

 • připravuje se začátek 1. 5. 2022

  Vysokorychlostní internet

  Dotace na projekty zlepšující pokrytí vysokorychlostním internetem v oblastech, které nejsou z tržního hlediska atraktivní.

 • připravuje se začátek 1. 5. 2022

  Technologie 4.0

  Dotace na nákup nevýrobních, ale i výrobních strojů mohou získat malé podniky v podporovaných regionech ČR