Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

Dotace na nemovitosti

Možností, jak získat podporu na úpravu nemovitostí je mnoho. Zrekonstrujte brownfield, zateplete budovy či vyměňte stará okna.

Dotovány mohou být například i projekty zaměřené na rekonstrukci nemovitostí, které mají sloužit jako výrobní haly. Dotaci je možné získat také na nemovitosti sloužící pro výzkum a vývoj či pro firemní školicí střediska.

Dotace na nemovitosti jsou podnikům rozdělovány především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

 

Podporované oblasti
 • Rekonstrukce starých objektů
 • Realizace úsporných opatření
 • Vybudování datového centra

Dotace na podnikatelské nemovitosti jsou rozdělovány především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Čeští podnikatelé mohou o takovou dotaci žádat v následujících programech:

Úspory energie

Na výměnu oken, zateplení budovy, rekonstrukci otopného systému, na projektovou dokumentaci pro provedení stavby, modernizaci rozvodů elektřiny, plynu a tepla nebo na energetický posudek budovy můžete získat dotaci z programu Úspory energie.

Nemovitosti

Rekonstrukci objektu či revitalizaci brownfieldu (nevyužívaného objektu či pozemku) finančně podpoří program Nemovitosti určený pro malé a střední podniky.

Školicí střediska

Potřebujete vybudovat objekt pro vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců nebo modernizovat vzdělávací prostory a pořídit si pro ně vybavení, a to včetně školících pomůcek? Malé a střední podniky mohou využít program Školicí střediska.

Program Potenciál 

podpoří investice do podnikového zázemí pro realizaci průmyslového výzkumu. Dotace z tohoto programu se vztahují na nákup pozemků a budov, na jejich rekonstrukci i na služby projektantů.

ICT a sdílené služby

Zamýšlíte vybudovat datové centrum? Dotace z programu ICT a sdílené služby přispěje v rámci budování a modernizace datových center na nákup a pořízení pozemků, budov a staveb i na rekonstrukci nemovitostí datových center.

Inovace 

Z programu Inovace můžete kromě pořízení nových výrobních technologií získat dotaci na stavební práce, dodávky pro novostavby i pro technické zhodnocení staveb.

Služby infrastruktury

Program poskyztující dotace na rekonstrukci vědecko-technických parků a podnikatelských inkubátorů, jejich rozšíření i případná výstavba.

Nízkouhlíkové technologie

poskytuje dotace na stavební úpravy při zavádění vyššího využití nízkouhlíkových technologií.

Obnovitelné zdroje energie

Program, ze kterého můžete získat dotaci EU na výstavbu či rekonstrukci stávajících elektráren a tepláren využívajících obnovitelné zdroje energie.

Dalšími programy pro podnikatele, ze kterých je možné získat dotace na nemovitosti, jsou  Program rozvoje venkova (PRV) a Integrovaný regionální operační program (IROP).


S čím vám pomůžeme

Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a zpracujeme dotační žádost.

Podporu získáte u těchto programů

 • otevřený

  Úspory energie v SZT

  V rámci tohoto dotačního programu mohou podniky všech velikostí i veřejný sektor získat finanční podporu na výstavbu, modernizaci a propojování soustav zásobování tepelnou energií.

 • otevřený do 30. 6. 2021

  Úspory energie

  Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.

 • otevřený

  REACT-EU

  V rámci REACT-EU bude možné čerpat dotace především v oblasti zdravotnictví. Podpořeny budou investice, které pomohou podpořit boj s Covid-19 a zotavení z krize v souvislosti touto pandemií.

 • otevřený do 30. 6. 2022

  Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil. Kč

  Dotace na podporu sportovišť a sportovní infrastruktury v ČR. Získejte až 7 mil. Kč na výstavbu nebo rekonstrukci sportovních zařízení včetně zázemí.

 • připravuje se začátek 1. 7. 2021

  Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

  Nástroj na podporu oživení a odolnosti je součástí strategie hospodářské obnovy EU. Peníze z tohoto fondu mají za cíl podpořit investice a nastartovat oživení hospodářství a firem zasažených dopady pandemie koronaviru.

 • připravuje se začátek 28. 5. 2021

  Inovace

  Získejte dotace z EU na pořízení nových výrobních strojů určených k zahájení výroby inovovaných produktů či odstartování nových výrobních procesů.

 • připravuje se začátek 27. 5. 2021

  Potenciál

  Podpora je určena na zkvalitnění a vybavení podnikového zázemí pro průmyslový výzkum a vývoj.