Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Dotace na zaměstnance

Evropské programy myslí také na zaměstnance. Získejte dotace na jejich mzdy, rekvalifikaci či jejich vzdělávání.

Dotace na zaměstnance můžete získat z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), využít můžete projekt POVEZ II z operačního programu Zaměstnanost (OPZ) i Integrovaný regionální operační program (IROP).

Dotaci můžete získat na mzdy svých zaměstnanců, jejich vzdělávání i na projekty podnikových školicích středisek pro rozvoj svých zaměstnanců.

 Podporované oblasti
 • Vzdělávací programy, licence a software
 • Náklady na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnance
 • Dotace na mzdy výzkumných pracovníků
 • Mzdy vývojářů software

ICT a sdílené služby 

Dotační program ICT a sdílené služby – vývoj softwaru – z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) umožňuje podnikům čerpat dotaci z EU na pokrytí osobních nákladů současných i nových zaměstnanců.

Partnerství znalostního transferu

Dotace v tomto programu z OPPIK je určena podnikům, podnikatelským seskupením a organizacím pro výzkum a šíření znalostí jako jsou orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a neziskové organizace. Podmínkou úspěšného schválení žádosti o dotaci je spolupráce podniku s univerzitou či výzkumně vývojovou organizací. Jedná se o přenos konkrétního know-how do podnikové praxe. Dotace se vztahuje na osobní náklady pracovníků zapojených do realizace projektu.

Aplikace

Dotaci v tomto programu z OPPIK lze čerpat na mzdy a osobní náklady výzkumníků, techniků a podpůrného personálu, kteří se podílejí na projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Trio

Získat dotaci je možné na osobní náklady nebo výdaje nezbytné pro realizaci výzkumných činností či vývoje.

Projekt POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců)

Čerpat příspěvek mohou podniky a OSVČ na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnance za dobu jeho účasti na odborném rozvoji. Vzdělávání může být obecné i specifické. 

IROP (Integrovaný regionální operační program) – Sociální podnikání

Základní podmínkou získání dotační podpory je zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce a účast zaměstnanců na směřování podniku. Více než 50 % případného zisku musí být reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů. Musí přednostně musí uspokojovat potřeby místní komunity a místní poptávku. 

S čím vám pomůžeme

Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a pomůžeme vám se zpracováním dotační žádosti.

Podporu získáte u těchto programů

 • otevřený do 26. 8. 2021

  Potenciál

  Díky podpoře z programu Potenciál zlepšíte a vybavíte zázemí pro váš podnikový výzkum a vývoj.

 • otevřený

  Národní plán obnovy

  Národní plán obnovy je součástí strategie hospodářské obnovy EU. Peníze z tohoto fondu mají za cíl podpořit investice a nastartovat oživení hospodářství a firem zasažených dopady pandemie koronaviru.

 • připravuje se začátek 1. 4. 2022

  Program Doprava 2020+

  Program doprava podporuje výzkumně-vývojová řešení, která přispívají ke zlepšení dopravy.

 • připravuje se začátek 30. 4. 2022

  Program Prostředí pro život

  Dotace až 30 mil. Kč na podporu průmyslového výzkumu a experimentální vývoj v oblasti životního prostředí.

 • připravuje se začátek 1. 2. 2022

  Country for the Future

  Získejte dotaci až 25 mil. Kč v programu Country for the Future a snižte si náklady na zavedení inovací do své firmy.

 • připravuje se začátek 10. 9. 2021

  Program TREND

  Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.