Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

Dotace na zaměstnance

Evropské programy myslí také na zaměstnance. Získejte dotace na jejich mzdy, rekvalifikaci či jejich vzdělávání.

Dotace na zaměstnance můžete získat z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), využít můžete projekt POVEZ II z operačního programu Zaměstnanost (OPZ) i Integrovaný regionální operační program (IROP).

Dotaci můžete získat na mzdy svých zaměstnanců, jejich vzdělávání i na projekty podnikových školicích středisek pro rozvoj svých zaměstnanců.

 Podporované oblasti
 • Vzdělávací programy, licence a software
 • Náklady na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnance
 • Dotace na mzdy výzkumných pracovníků
 • Mzdy vývojářů software

ICT a sdílené služby 

Dotační program ICT a sdílené služby – vývoj softwaru – z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) umožňuje podnikům čerpat dotaci z EU na pokrytí osobních nákladů současných i nových zaměstnanců.

Partnerství znalostního transferu

Dotace v tomto programu z OPPIK je určena podnikům, podnikatelským seskupením a organizacím pro výzkum a šíření znalostí jako jsou orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a neziskové organizace. Podmínkou úspěšného schválení žádosti o dotaci je spolupráce podniku s univerzitou či výzkumně vývojovou organizací. Jedná se o přenos konkrétního know-how do podnikové praxe. Dotace se vztahuje na osobní náklady pracovníků zapojených do realizace projektu.

Aplikace

Dotaci v tomto programu z OPPIK lze čerpat na mzdy a osobní náklady výzkumníků, techniků a podpůrného personálu, kteří se podílejí na projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Trio

Získat dotaci je možné na osobní náklady nebo výdaje nezbytné pro realizaci výzkumných činností či vývoje.

Projekt POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců)

Čerpat příspěvek mohou podniky a OSVČ na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnance za dobu jeho účasti na odborném rozvoji. Vzdělávání může být obecné i specifické. 

IROP (Integrovaný regionální operační program) – Sociální podnikání

Základní podmínkou získání dotační podpory je zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce a účast zaměstnanců na směřování podniku. Více než 50 % případného zisku musí být reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů. Musí přednostně musí uspokojovat potřeby místní komunity a místní poptávku. 

S čím vám pomůžeme

Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a pomůžeme vám se zpracováním dotační žádosti.

Podporu získáte u těchto programů

 • otevřený do 15. 12. 2020

  Aplikace

  Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 100 milionů Kč.

 • otevřený do 31. 12. 2020

  ICT a SS - centra sdílených služeb

  Sjednoťte firemní procesy a získejte dotaci na mzdy svých zaměstnanců.

 • otevřený do 23. 11. 2020

  Potenciál

  Podpora je určena na zkvalitnění a vybavení podnikového zázemí pro průmyslový výzkum a vývoj.

 • připravuje se začátek 13. 1. 2021

  Program TREND

  Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.