Přehledný průvodce dotacemi pro vaši firmu

Zjistit více

Dotace na zaměstnance

Evropské programy myslí také na zaměstnance. Získejte dotace na jejich mzdy, rekvalifikaci či jejich vzdělávání.

Dotace na zaměstnance můžete získat z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), využít můžete projekt POVEZ II z operačního programu Zaměstnanost (OPZ) i Integrovaný regionální operační program (IROP).

Dotaci můžete získat na mzdy svých zaměstnanců, jejich vzdělávání i na projekty podnikových školicích středisek pro rozvoj svých zaměstnanců.

 Podporované oblasti
 • Vzdělávací programy, licence a software
 • Náklady na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnance
 • Dotace na mzdy výzkumných pracovníků
 • Mzdy vývojářů software

ICT a sdílené služby 

Dotační program ICT a sdílené služby – vývoj softwaru – z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) umožňuje podnikům čerpat dotaci z EU na pokrytí osobních nákladů současných i nových zaměstnanců.

Partnerství znalostního transferu

Dotace v tomto programu z OPPIK je určena podnikům, podnikatelským seskupením a organizacím pro výzkum a šíření znalostí jako jsou orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a neziskové organizace. Podmínkou úspěšného schválení žádosti o dotaci je spolupráce podniku s univerzitou či výzkumně vývojovou organizací. Jedná se o přenos konkrétního know-how do podnikové praxe. Dotace se vztahuje na osobní náklady pracovníků zapojených do realizace projektu.

Aplikace

Dotaci v tomto programu z OPPIK lze čerpat na mzdy a osobní náklady výzkumníků, techniků a podpůrného personálu, kteří se podílejí na projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Trio

Získat dotaci je možné na osobní náklady nebo výdaje nezbytné pro realizaci výzkumných činností či vývoje.

Projekt POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců)

Čerpat příspěvek mohou podniky a OSVČ na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnance za dobu jeho účasti na odborném rozvoji. Vzdělávání může být obecné i specifické. 

IROP (Integrovaný regionální operační program) – Sociální podnikání

Základní podmínkou získání dotační podpory je zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce a účast zaměstnanců na směřování podniku. Více než 50 % případného zisku musí být reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů. Musí přednostně musí uspokojovat potřeby místní komunity a místní poptávku. 

S čím vám pomůžeme

Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a pomůžeme vám se zpracováním dotační žádosti.

Podporu získáte u těchto programů

 • otevřený

  Národní plán obnovy

  Národní plán obnovy je součástí strategie hospodářské obnovy EU. Peníze z tohoto fondu mají za cíl podpořit investice a nastartovat oživení hospodářství a firem zasažených dopady pandemie koronaviru.

 • připravuje se začátek 1. 5. 2022

  Potenciál

  Díky podpoře z programu Potenciál zlepšíte a vybavíte zázemí pro váš podnikový výzkum a vývoj.

 • připravuje se začátek 1. 2. 2022

  Program TREND

  Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

 • připravuje se začátek 1. 4. 2022

  Program Doprava 2020+

  Program doprava podporuje výzkumně-vývojová řešení, která přispívají ke zlepšení dopravy.

 • připravuje se začátek 1. 5. 2022

  Aplikace

  Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 100 milionů Kč.

 • připravuje se začátek 1. 6. 2022

  Program Prostředí pro život

  Dotace až 30 mil. Kč na podporu průmyslového výzkumu a experimentální vývoj v oblasti životního prostředí.

 • připravuje se začátek 1. 2. 2022

  Country for the Future

  Získejte dotaci až 25 mil. Kč v programu Country for the Future a snižte si náklady na zavedení inovací do své firmy.