Přehledný průvodce dotacemi pro vaši firmu

Zjistit více

Dotace na mezinárodní spolupráci

Chcete dobýt zahraniční trhy či navázat spolupráci se zahraničními partnery? I na tyto aktivity evropské fondy myslí.

Přemýšlíte o spolupráci na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje? Kromě navázání mezinárodních partnerství a sdílení know how můžete získat i významnou  finanční podporu.

Cílem tzv. mezinárodních (komunitárních) programů je finančně podporovat projekty s mezinárodním přesahem, které podněcují evropskou spolupráci ve výzkumu a inovacích, podnikání, v dopravě, energetice, životním prostředí, oblastech informační společnosti, svobody, bezpečí, zdraví, vzdělávání, kultury a sociální politiky. 

 

Podporované oblasti
 • Účast na mezinárodních veletrzích
 • Dotace na mzdy výzkumných pracovníků
 • Mzdy vývojářů software

Mezinárodní programy vhodné pro české podnikatele 

 • Horizont 2020 – výzkum a vývoj
 • Eurostars – výzkum a vývoj malých a středných podniků
 • JTI (Joint Technology Initiatives) – výzkum
 • Central Europe 2020 – životní prostředí, konkurenceschopnost, doprava
 • COSME – podniky
 • LIFE+ – životní prostředí
 • Erasmus+ – vzdělávání
 • Kreativní Evropa – umění
 • Zdraví pro růst – zdraví
 • Práva a občanství – právo
 • Spravedlnost – právo

Podporu získáte u těchto programů

 • připravuje se začátek 1. 5. 2022

  Marketing

  Získejte až 4 mil. Kč na účast vašeho podniku na mezinárodních veletrzích a výstavách.