Znáte zkratku POVEZ? Může pomoct i vaší firmě

Jednou ze základních úloh firem je i vzdělávání jejich zaměstnanců, které nikdy nebylo jednodušší – aktuálně mohou zaměstnavatelé na školení pro své podřízené čerpat finanční příspěvek

Díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vznikl projekt POVEZ II., který se zabývá problematikou konkurenceschopnosti firem. Zaměstnavatelům POVEZ II. šetří podstatnou část výdajů za vzdělávání svých podřízených.

„Zajímavostí projektu je jeho financování. Pokud školení probíhá formou nákupu služeb od externích dodavatelů, dochází k proplacení až 85 % nákladů vynaložených na rozvoj zaměstnanců. V případě zapojení vlastních interních lektorů do vzdělávací aktivity, může zaměstnavatel žádat proplacení až 100 % nákladů,“ vysvětluje specialista z enovation Michal Kollár. A vysvětluje dál, že kromě příspěvku na financování vzdělávací aktivity jsou propláceny i mzdové náklady zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávací aktivitě, a to až do výše 198 Kč/h ze superhrubé mzdy.

Prohlubování znalostí lze v jakékoliv oblasti, která je spojena s odborným růstem zaměstnance, jde tedy o tzv. další profesní vzdělávání v činnostech přímo související s výkonem dané pozice, nikoliv o vzdělávání zaměřené na osobnostní rozvoj.

Žádost o účast v projektu mohou např. obchodní korporace, státní podniky, právnické osoby či odštěpné závody zahraničních firem a další, které vykonávají činnost převážně na území ČR. Každý z těchto subjektů může na toto vzdělávání měsíčně čerpat maximálně 500 tisíc Kč, ročně maximálně 6 mil. Kč. 

„Zapojit do projektu POVEZ II. lze zaměstnance pracující na hlavní pracovní poměr nebo ty, u kterých je jasné, že koncem školení na hlavní pracovní poměr nastoupí – tedy i čerstvě přijaté uchazeče,“ říká Kollár.

Kontaktujte ještě dnes odborníky na 800 190 163 nebo prostřednictvím e-mailu enovation@enovation.cz a zajistěte pro své zaměstnance nejkvalitnější vzdělávání za výhodných podmínek.