Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Žadatelé, pozor na termín ukončení realizace projektu

Žadatelé o dotaci musí podle Ministerstva průmyslu a obchodu striktně dbát na to, aby svůj projekt dokončili včas. Bude-li žadatel žádat o posunutí termínu ukončení realizace projektu, řídicí orgán toto povolí, ale jen po datum, které daná výzva stanovuje jako nejzazší. Zamítnuty budou dotační žádosti o posunutí termínu za tento termín.

Je tedy nutné, aby byl projekt ve stanoveném termínu skutečně dokončen, jinak se žadatel o dotaci dopouští porušení rozpočtové kázně a dosud vyplacené finance z EU budou vymáhány zpět.