Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Už v průběhu ledna dojde k otevření programů OZE, NUT a SZT

Několikamilionové dotace z EU jsou určeny pro papírenské, textilní, gumárenské a hutní podniky, výrobní družstva i pro řadu dalších.

Dotaci z EU je možné získat díky těmto programům: 

Nízkouhlíkové technologie
Jaké aktivity dotace podpoří, kolik je možné získat:

 • Pořízení elektromobilů – až 3 mil. Kč - a dobíjejích stanic - až 5 mil. Kč
 • Pilotní projekty pro zavádění technologií akumulace energie
  (tedy akumulace elektřiny, chladu a tepla v budovách aj.)
  – až 5 mil. Kč
 • Zavádění technologií k získávání a využití druhotných surovin (tj. upraveného odpadu, materiálů vhodného k dalšímu využití a vedlejších produktů)  – až 100 mil. Kč

Úspory energie v soustavách zásobování teplem (SZT)
Především pro teplárny je určeno až 200 mil. Kč.
Jaké aktivity dotace podpoří:

 • Podpora výstavby, rozvoje, propojování a rekonstrukce SZT včetně předávacích stanic.
 • Podpora instalace vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek (pouze do 20 MW tepelného příkonu po rekonstrukci).

Obnovitelné zdroje energie
Celkem bude na tuto výzvu vy
členěno až 360 mil. korun.
Malé vodní elektrárny budou moci získat až 50 mil. Kč.

Jaké aktivity dotace podpoří:

 • Výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)
 • Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice
 • Výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně aj.

Mám zájem o dotaci. Jak mám postupovat?

1. Začněte s přípravou dotační žádosti.  Vyhodnocovány jsou na základě kvality. Čím dříve se začne pracovat na jejím zpracování, tím lépe.

2. Domluvte si bezplatnou konzultaci projektu. Sdělíme více informací, poskytneme řadu doporučení.