Webinář: Objevte cesty k financování výzkumu a vývoje pomocí dotací

Registrovat se

Výzva Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality vyhlášena

V rámci IROP (Integrovaný regionální operační program) vyhlásilo 10. srpna Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality. Žádosti o dotaci je možné podávat od 17. 8. 2016 do 31. 1. 2017. Výzva je kolová.

Cílem výzvy je vytvořit pracovní místa pro osoby ohrožené na trhu práce. Dotaci je možné získat
například na
nákup, rekonstrukci a výstavbu nemovitostí, na nákup technologií i na přípravu projektu. Maximální výše finanční podpory z EU je 4 900 000,- Kč.