Využijte nové dotační období naplno.

Chci vědět víc

Program TREND přináší další možnost podpory výzkumu a vývoje

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo podrobnosti týkající se nového programu podpory výzkumu a vývoje TREND, který bude spravovat Technologická agentura České republiky.

Program TREND bude spuštěn v polovině května 2019, kdy bude vyhlášena první výzva. Žádosti bude možné podávat do druhého týdne v červenci. Na podporu projektů jsou v rámci programu připraveny cca 2 mld. Kč, přičemž jeden projekt může získat max. 70 mil. Kč.

Jaké novinky přináší program TREND?

Velkou zajímavostí je rozdělení programu na 2 cílené podprogramy dle zkušeností s výzkumem a vývojem:

„Technologičtí lídři“

 • podpora tvorby výsledků výzkumu a vývoje a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost, zejména pak pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb.
 • Oprávněný žadatel / uchazeč: podnik, který může řešit projekt samostatně, anebo ve spolupráci s dalšími podniky či výzkumnými organizacemi (podnik musí být schopen doložit alespoň dvouletou účetní historii)
 • Max. míra podpory: 70% uznatelných nákladů (rozdělení dle kategorie uchazečů)
 • Max. míra podpory na 1 projekt: 70 mil. Kč

Příjem žádostí: květen – červenec 2019

„Nováčci“

 • nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací.
 • Oprávněný žadatel/uchazeč: vždy podnik, který řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací (podnik nemusí dokládat dvouletou účetní historii)
 • Max. míra podpory: 80% uznatelných nákladů (rozdělení dle kategorie uchazečů)
 • Max. míra podpory na 1 projekt: 20 mil. Kč

Příjem žádostí: zatím není potvrzen

Projekty se zaměří na následující technologické znalostní domény:

 • Výrobní technologie (Pokročilé výrobní technologie, Pokročilé materiály, Nanotechnologie, Průmyslové biotechnologie)
 • Digitální technologie (Mikro a nanoelektronika, Fotonika, Umělá inteligence)

Na co lze dotace čerpat:

 • Osobní náklady nebo výdaje
 • Náklady na stroje, přístroje a vybavení (vyjma investičních nákladů)
 • Náklady na služby
 • Režijní náklady

Zaujali vás informace o dotačním programu TREND? Kontaktujte nás a domluvte si bezplatnou schůzku ještě dnes, pište na enovation@enovation.cz nebo volejte na 800 190 163. Rádi vám vše vysvětlíme.