Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Program SECTECH je vyhlášen! Získejte finanční podporu až 30 mil. Kč na vývoj a testovaní bezpečnostních technologií

Dnes byla vyhlášena 2. veřejná soutěž programu SECTECH, v rámci kterého můžete čerpat finanční podporu na vývoj a testovaní bezpečnostních technologií.

Proč se o program zajímat? 

 • Alokace financí na tuto dotační výzvu je 300 milionů Kč.
 • Maximální výše podpory: 30 mil. Kč na 1 projekt. 
 • Míra podpory: až 70 % způsobilých nákladů. Pro výzkumné organizace až 100 %
Příjem žádostí: od 15. 3. 2023 do 3. 5. 2023.
 
 

Komu je podpora určená? 

 • Program SECTECH je určen pro malé a střední podniky vč. začínajících podniků (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník). Dále pak pro výzkumné organizace (pouze jako další účastník). 
 

Jaké by mělo být zaměření projektu? 

Projekt musí splňovat minimálně jeden z níže uvedených dílčích cílů programu: 

 1. Efektivní intervence při incidentech velkého rozsahu včetně incidentů s přítomností chemických, biologických, radioaktivních a nukleárních  nebo nástražných výbušných systémů,
 2. podpora vyšetřování incidentů,
 3. vývoj v oblasti včasné výstrahy a situačního přehledu,
 4. podpora prohlubování know-how uvnitř bezpečnostních sborů,
 5. bezpečnost veřejného prostoru (školy, kulturní zařízení, atd.), civilního letectví a dopravních uzlů,
 6. bezpečnost infrastruktur a environmentální bezpečnost.

Zároveň musí projekt odpovídat jednomu z následujících oborů a směru:

 1. Umělá inteligence;
 2. Robotika;
 3. Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT;
 4. Pokročilé materiály;
 5. Nanotechnologie;
 6. Lasery, sensory a fotonika;
 7. Přístrojová technika.

Na co si dát pozor

 • Do této veřejné soutěže lze podávat v souladu s Programem SECTECH pouze návrhy projektů, které mají dle definice charakter experimentálního vývoje.
 • V rámci této výzvy je esenciální včasná a precizní příprava projektu, což je velmi komplexní proces. Zařaďte mezi vítězné projekty i ten váš díky spolupráci s jedničkou na dotace v ČR.
Pokud potřebujete konzultovat váš projekt, napište na info@prehleddotaci.cz a probereme vaše možnosti získání dotace na konzultaci.

 

Více informací o programu